Translation of the song Bądź wśród nas artist Seweryn Krajewski

Polish

Bądź wśród nas

English translation

Be among us

Ty, który kreślisz światu drogę pośród gwiazd

You, who traces the world's road among the stars

Ty, który poisz rosą stepy suchych traw

You, who waters with dew the steppes of dry grasses

Ty, który młode ptaki chronisz w burzy czas

You, who protects the young birds in the time of strom

Ty bądź, bądź wśród nas

You be, be among us

Ty, który zagubionym szukasz nowych dróg

You, who seeks the new ways for the lost ones

Ty, który nam rozjaśniasz blask polarnych zórz

You, who brightens the glare of the northern lights

Ty, który pustym żaglom zsyłasz ostry wiatr

You, who sends the acrid wind to the empty sails

Ty bądź, bądź wśród nas

You be, be among us

Daj sercom dni gorące

Give the hot days to hearts

Daj czynom miarę granic

Give the measure of limits to actions

Daj pamięć twardym głoskom

Give the memory for hard sounds

W kamieniu zapisanym

In the stone carved

Daj myślom lot wysoki

Give the high flight to thoughts

Daj rękom to, co trzeba

Give to the hands what is needed

Bądź

Be

Bądź w nas

Be in us

Gdzie giną ptasie echa wśród skalistych wysp

Where the birds' echoes are getting lost among the rocky islands

Gdzie w leśnych rezerwatach dzwoni cisza cisz

Where in the forest sanctuaries the silence of silences is ringing

Gdzie w wielkomiejskim gwarze ginie serca takt

Where in the large-city noise the tact of heart is getting lost

Ty bądź, bądź wśród nas

You be, be among us

Ty, który załamanym dajesz cienie szans

You, who gives the shadow of hope to the glums

Ty, który ociemniałym ślesz przewodni blask

You, who sends the guiding brightness to the blind

Ty, który zwyciężanym każesz w walce trwać

You, who orders the defeated to endure in fight

Ty bądź, bądź wśród nas

You be, be among us

Daj sercom dni gorące

Give the hot days to hearts

Daj czynom miarę granic

Give the measure of limits to actions

Daj pamięć twardym głoskom

Give the memory for hard sounds

W kamieniu zapisanym

In the stone carved

Daj myślom lot wysoki

Give the high flight to thoughts

Daj rękom to, co trzeba

Give to the hands what is needed

Daj wiarę w ludzi prostych

Give the faith in straightforward people

Daj ziemi spokój nieba

Give the peace of Heaven to Earth

No comments!

Add comment