Translation of the song Baw mnie artist Seweryn Krajewski

Polish

Baw mnie

English translation

Amuse me

Baw mnie! Zepsuj lub zbaw mnie!

Amuse me! Spoil me or save me!

To tak zabawnie dzielić swój grzech na pół.

It’s so funny to share the sin1.

Weź mnie, jak się bierze czek,

Take me like one takes a check

Gdy się człowiek chce zapomnieć.

when one wants to forget oneself.

Baw mnie! Przytul i zbaw mnie!

Amuse me! Hug me and save me!

Amor tak trafnie wybrał i cel i łuk.

Cupid2 has chosen the target and the bow so aptly.

Na mnie dzisiaj rzucił czar.

He has put a spell on me today.

Cały jesteś z fal, jak magnes.

You are all made of waves, like a magnet.

Zasłoń siódme niebo,

Cover the seventh heaven,

Niech nie widzi tego, co czuję.

let it not see what I feel.

Ledwie zabrzmiał a-moll,

A-moll having just rung out,

Z nieba spłynął Amor. Żartuje

Cupid has sailed from Heaven. He makes fun

Z mych planów: jak buszować w zbożu,

of my plans of how to catch in the rye,

Jak z dwóch ciał ułożyć ornament

how to turn two bodies into an ornament

Na pamięć, zanim nas uniesie,

in our minds’ eye, before we get carried away

Słodka i przewrotna gra.

by a sweet and perverse game.

Baw mnie! Zepsuj lub zbaw mnie!

Amuse me! Spoil me or save me!

To tak zabawnie dzielić swój grzech na pół.

It’s so funny to share the sin.

Weź mnie, jak się bierze czek,

Take me like one takes a check

Gdy się człowiek chce zapomnieć.

when one wants to forget oneself.

Baw mnie! Przytul i zbaw mnie!

Amuse me! Hug me and save me!

Amor tak trafnie wybrał i cel i łuk.

Cupid has chosen the target and the bow so aptly.

Na mnie dzisiaj rzucił czar.

He has put a spell on me today.

Cała jesteś z fal, jak magnes.

You are all made of waves, like a magnet.

No comments!

Add comment