Translation of the song Dym artist Seweryn Krajewski

Polish

Dym

English translation

Smoke

Poukładaj sobie świat

Arrange your world

Skąd wrażenie, że jest czas

Where did you get the impression, that there is still time

Choćby dawniej nawet był

Even if there was time before

Wolniej płynął, wszystko z nim

Flowing slower, and everything with it

Twoje wiersze, dumne dziś

Your poems, proud today

Czemu wtedy nie przysłałaś ich?

Why haven't you sent them then?

Poukładaj sobie sny

Arrange your dreams

Póki żyją jeszcze w nich

While in them still live

Cienie niezaczętych spraw

Shadows of matters you have not begone

Wstyd się przyznać, też je mam

Shame to admit it, I also have them

Sny na wietrze, wiersze w nich

Dreams on the wind, in them poetry

Nie są wieczne, nie przestawaj śnić

They're not eternal, don't stop dreaming

Prawda jest jak dym, w niebo wzleci nim

Truth is like smoke, it rises up to the sky before

Nim zrozumiesz, że sny

Before you'll understand, that dreams

Są po to, by je śnić i gonić z całych sił

Are to be dreamed and chased after with all the might

Nim zamienią się w dym

Before they change into smoke

Poukładaj wiersze tak

Arrange your poetry like this

Tak jak pragnień dawny blask

Like the old luster of desires

Nigdy nie za późno, by

It's never too late, to

Do nich wracać, jeszcze z nich

Return to them, while in them

Iskrą świecić, niech się tli

A spark still shines, let it smoulder

Niech nas pieści żarem, co ma przyjść

Let it caress us with embers, whatever shall come

Prawda jest jak dym, w niebo wzleci nim

Truth is like smoke, it rises up to the sky before

Nim zrozumiesz, że sny

Before you'll understand, that dreams

Są po to, by je śnić i gonić z całych sił

Are to be dreamed and chased after with all the might

Nim zamienią się w dym

Before they change into smoke

No comments!

Add comment