Translation of the song Każdy swoje 10 minut ma artist Seweryn Krajewski

Polish

Każdy swoje 10 minut ma

English translation

Everyone has their 10 minutes

Każdy swoje dziesięć minut ma

Everyone has their ten minutes

By na jawie przeżyć wielki sen

To live through ones biggest dream awake

Teraz właśnie los mi szansę dał

Now my fate has given me a chance

Czuję, że na całość mogę iść

I feel, that I can go all the way

Patrz, jak ja zaczaruję świat

Watch, how I enchant the world

On mi da to, co będę chciał

It will give me what, I want

Coś Ci powiem, wierzę tylko sobie

I'll tell you something, I only believe in myself

Spróbuj tak, jak ja

Try it, just like me

Przeznaczenie nagle daje znak

Destiny suddenly gives a sign

Sercu każe dużo szybciej biec

Orders the heart to run so much faster

Każdy chodnik Twoje imię zna

Every side walk knows your name

Wypisane kredą metr na metr

It's written in chalk meter by meter

Tak, to ja, ten z Twojego snu

Yes, it is I, the one from your dreams

Tak, to ja, jestem z Tobą tu

Yes, it is I, I'm here with you

Otrzyj oczy, sercu sól zaszkodzi

Dry your eyes, your heart will run out of salt

Lepiej jest bez łez

It is better without tears

Patrz, jak ja zaczaruję świat

Watch, how I enchant the world

On nam da to, co będę chciał

It will give me what, I want

Coś Ci powiem, wierzę tylko Tobie

I'll tell you something, I only believe in myself

Spróbuj tak, jak ja

Try it, just like me

Każdy musi swój egzamin zdać

Everyone has to pass their own exam

Choć walka ma czterdzieści kilka rund

Although the fight is forty several rounds

Jedni godzą się ogony grać

Some people agree to play pin the tail on the donkey

Inni gonią znikający punkt

While others chase a vanishing point

Tak, to ja, ten z Twojego snu

Yes, it is I, the one from your dreams

Tak, to ja, jestem z Tobą tu

Yes, it is I, I'm here with you

Otrzyj oczy, sercu sól zaszkodzi

Dry your eyes, your heart will run out of salt

Lepiej jest bez łez

It is better without tears

Patrz, jak ja zaczaruję świat

Watch, how I enchant the world

On nam da to, co będę chciał

It will give me what, I want

Coś Ci powiem, wierzę tylko Tobie

I'll tell you something, I only believe in myself

Spróbuj tak, jak ja

Try it, just like me

No comments!

Add comment