Translation of the song Kiedy mnie już nie będzie artist Seweryn Krajewski

Polish

Kiedy mnie już nie będzie

English translation

When I won't be there anymore

Siądź z tamtym mężczyzną

Sit down with that man

twarzą w twarz,

face to face,

kiedy mnie już nie będzie.

when I won't be there anymore.

Spalcie w kominie

Burn my boots and

moje buty i płaszcz,

my coat in the hearth,

zróbcie sobie miejsce...

make room for yourself...

A mnie oszukuj mile

But cheat me gently

uśmiechem, słowem, gestem,

with a smile, a word, a gesture,

dopóki jestem, dopóki jestem... (x2)

as long as I'm there, as long as I'm there

Dziel z tamtym mężczyzną

Swim upstream with

chleb na pół,

that man,

kiedy mnie już nie będzie,

when I won't be there anymore,

kupcie firanki, jakąś lampę i stół,

you'll find a clearing, a slim pine, and the bank,

zróbcie sobie miejsce...

make room for yourself...

A mnie zabawiaj smutnie

And remember me fondly,

uśmiechem, słowem, gestem,

that you dreamt me so rarely,

dopóki jestem, dopóki jestem... (x2)

and I was, though, but I was, though...

Płyń z tamtym mężczyzną

Break up the bread

w górę rzek,

with that man,

kiedy mnie już nie będzie,

when I won't be there anymore,

znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg,

buy curtains, some lamp, and a table,

zróbcie sobie miejsce...

make room for yourself...

A mnie wspominaj wdzięcznie,

And love me shamelessly,

że mało tak się śniłem,

although I'll spin sad songs,

a przecież byłem, no przecież byłem... (x2)

since I'll, though, but I'll, though.

No comments!

Add comment