Translation of the song Najpiękniejsza (Biały welon) artist Seweryn Krajewski

Polish

Najpiękniejsza (Biały welon)

English translation

She is the most beautiful

Dziewczynie, którą ktoś okłamał podle

A girl, by whom someones lied to

Zawiódł nocny bar i blask ekranów

Disappointed by the night bar and the flashes of monitors

Daruj lepszy świt niż ten, co zna już

Pardon a better dawn than this, the ones she already knows

Nie mów jej, że masz piękniejsze od niej

Do not tell her, that you have other girls more beautiful than her

Miasto, które zna jak brudną plamę

The city, which he knows like a dirty stain

Teraz niech jak sen przy Tobie zgaśnie

Like a dream will now burn out

Szkoła, którą dał jej ten kochany

The school, which gave her; her darling

Zniknie nagle tak, jak lęk poranny

Suddenly will disappear, like the dreaded morning

Daj, daj tej dziewczynie biały welon

Give, give this girl a white veil

Kup, kup dwie obrączki szczerozłote

Buy, buy two rings of pure gold

Zgaś, zgaś podły uśmiech ludzi złych

Turn off, turn off the vile wicked smile

A potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce

And then give, give this girl clean hands

Idź, idź do jej matki na niedzielę

Go, go to her mother on Sunday

Walcz, walcz, niech Was nie pokona czas

Fight, fight, do not be overcome by time

Szarość zwykłych dni jej nie porazi

The grey from plain days will not strike her

Place, które śpią jak po chorobie

Plazas, which sleep like after illness

Ciasny, stary dom bez gniazd bocianich

Tight, old house without stork nests

Świata groźny szum, co płynie z gazet

The worlds menacing rumble, which streams from newspapers

Świecić będzie jej urody nagość

Her naked beauty will shine

W czarną, zimną noc i w dzień majowy

In the dark, cold night and the days of May

Tylko Ty masz być jak doktór mądry

Except only you will have to be like a smart doctor

Co dzień taki sam i co dzień nowy

Every day is the same and every day is new

Daj, daj tej dziewczynie biały welon

Give, give this girl a white veil

Kup, kup dwie obrączki szczerozłote

Buy, buy two rings of pure gold

Zgaś, zgaś podły uśmiech ludzi złych

Turn off, turn off the vile wicked smile

A potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce

And then give, give this girl clean hands

Idź, idź do jej matki na niedzielę

Go, go to her mother on Sunday

Walcz, walcz, niech Was nie pokona czas…

Fight, fight, do not be overcome by time...

No comments!

Add comment