Translation of the song Besten II artist Ultima Thule

Swedish

Besten II

English translation

The Beast II

Här strävar fram en skuta

Here a little ship heads along

Eller driver vind för våg

drifting along aimlessly

Döpt i lut och syra

Baptized in lye and acid

Kursen lagd som best har håg

Making out the course, as good as he remembers

Segel slår likt trasor

The sails whip around like rags

I svavelstank och vind

In sulfur stench and wind

Bestens skepp var vackert

The beast's ship was beautiful

Men rorsman han är blind

But the helmsman, he is blind

Här är ingen tid att vila

This is no time to rest

Här kan ingen sitta still

This is no time to sit still

Nej alla måste vika

No, but all must give in

Och ro besten dit den vill

And row the beast wherever it wants to go

Skrovet gisten tunna

The hull is a leaking barrel

Se vatten läcker in

See, water is leaking in

Rost tär pump och öskar

Rust on pump and bailer (1)

Besten vårdat skutan sin

The beast has nursed its ship

Vid åror slavar sliter

Its slaves are toiling at the oars

Under piskan ingen nåd

Under the whip there is no mercy

Och över alltihopa

And above it all

Hörs bestens vingar slå

You hear the beast strike with its wings

Här är ingen tid att vila

This is no time to rest

Här kan ingen sitta still

This is no time to sit still

Nej alla måste vika

No, but all must give in

Och ro besten dit den vill

And row the beast wherever it wants to go

Bestens vyer vackra

The beast (offers) a beautiful view

och de lockar oss med guld

And entices us with gold

Men gröna skogars grönska

But the green vegetation of the forest

Dör för vår skull

Dies for our sake

Ingen nödhamn är i sikte

No refuge is in sight

Inga fyrar leder rätt

No lighthouse to light the way

Blott öppna hav och mörker

Only open seas and darkness

Endast bestens sans och vett

And the schemes and wit of the beast

Vart leder oss den färden

Wherever this road will take us

Det bara besten vet

The beast only knows

Och våga inte fråga

And don't you dare to ask

Om bestens hemlighet

The beast about its secret

Här är ingen tid att vila

This is no time to rest

Här kan ingen sitta still

This is no time to sit still

Nej alla måste vika

No, but all must give in

Och ro besten dit den vill

And row the beast wherever it wants to go

No comments!

Add comment