Translation of the song Blå Brigader artist Ultima Thule

Swedish

Blå Brigader

English translation

The Blue Brigade

Vi har vilat under stjärnor i väntan på batalj

We have rested under the stars in anticipation of battle

Vakna har vi vilat i en kall novembernatt

We rested without sleeping on a cold November night

Nu tövar vist en gryning denna mist vill icke fly

We wait for dawn to break, this fog just won't go away (4)

Reser hem i tankar på min gård

travelling home and thinking of my my farmyard

Där under samma stjärnor sovit har min Viv

There, under the same stars slept my Viv (1)

I gryningen hon vaknar och börjar dagens slit

At dawn, she wakes up and starts her daily chores

Hon är en vacker kvinna men tungt är hennes liv

She is a beautiful woman, but heavy is her life

Och snart så fryser marken hård

And as soon as the ground freezes firmly

(REF)

(REF)

Nittontusen män rör sig framåt liksom en

Nineteen thousand men move forward as one

Trampar fram vid Lützen för att möta fienden

Marching forward towards Lützen (2) to meet the enemy

Gamla veteraner och mången ung rekryt

Old veterans and the many young recruits

Lyfter sin vapen och till slaget de går ut

Raise their arms and to battle they go out

Min plats är här i ledet en bland många av de blå

My place is here in the ranks, one of the many bluecoats (3)

Och under denna fana har jag gått i flera år

And under this banner, I have marched for several years

Omkring mig ser jag vänner bland de som lever än

Around me I see friends, who are among the living (4)

Minns även de som borta är

I Remember also those who are gone

Ett lejon har oss hälsat och sagt oss 'fäkta väl'

A lion has saluted us and bade us to fight well (5)

Ett lejon har oss kallat, vi vet han med oss är

A lion has called us, we know he is with us

Vår blå brigad går framåt nu blåses march gå på

Our blue brigade moves forward as the bugle is blown (6)

Låt mig leva, giv seger åt vår här

Let me live, give victory to our army

(REF)

(REF)

Vi har vilat under stjärnor i väntan på batalj

We have rested under the stars in anticipation of battle

Vakna har vi vilat i en kall novembernatt

We rested without sleeping on a cold November night

Nu hör jag trummor talar trumpeter sjunger ut

Now I hear the drums resound, and trumpets ringing out

Dimman flyr och vår väntan är slut

The fog is lifting and our time of waiting is over

(REF)

(REF)

Gamla veteraner och mången ung rekryt

Old veterans and the many young recruits

Lyfte sina vapen och till slaget gick de ut

Took up their Weapons and to battle they went out

Nittontusen män gick där framåt liksom en

Nineteen thousand men, there went forward as one

En vandring i november en gång för länge sen

On a march once in November, a long long time ago

No comments!

Add comment