Translation of the song Boken Sverige artist Ultima Thule

Swedish

Boken Sverige

English translation

The book of Sweden

När som mörker där ute sig lägrar

When darkness falls outside

och när dagen syns skifta mot natt.

And when the day turns into night

Ja, då samlas vi alla att höra,

Yes, then we gather all to hear

de sägner och myter från.

Of legends and of myths

Om resor, om bragder,

Of voyages, of exploits

om öden och äventyr.

Of fates and adventures

Så vi lyss till, förtäljer

So we listen to the tales

Ur boken den äldre där.

From the old book there (x)

Förskräcks och förundras,

Horrified and amazed,

Över orden om Sverige där.

Over the words about Sweden (there)

Och hur okänd vår framtid är.

And how our future is unknown.

Här finns dystra och sorgsamma sagor,

There are gloomy and sorrowful tales,

där intet gått människor väl.

About people that didn't fare well

Men då finnes där alltid de andra,

But then there are also others

där solen sår värme i själ.

Where the sun seared the soul with her heat

Olycka och sorg,

Of Accidents and sorrow,

men även glädje, lycka och guld.

But also of joy, happiness and gold.

Så vi lyss till, förtäljer...

So we listen to the tales...

Karoliner i trasiga kläder,

Swedish soldiers in ragged clothes, (1)

inför striden de blott längta hem.

Before battle they just wanted to go home

Våra hjältar som frusna och kalla,

Our heroes frozen and cold (2)

gick i fält för att kämpa och dö.

Went into the field to fight and die.

Eller sårad och sargad,

Or were hurt and wounded,

som fånge i ledet får gå.

As a prisoner, whole ranks had to go.

Så vi lyss till, förtäljer...

So we listen to the tales...

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Många kungar för landet har stridit,

Many kings have fought for the country

mycket folk som här verkat så gott.

Many people that have served so well.

Och de forntida asar och gudar,

And the ancient gods and deities,

vilken skatt som berättas här.

Of whose heritage is told about here

Intriger och fasor,

Of Intrigues and horrors,

så som sjukdomar, pesten och svält.

Such as disease, pestilence and famine.

Så vi lyss till, förtäljer...

So we listen to the tales...

Här har förfäder kämpat och slitit,

Here our ancestors fought and toiled,

båd' för guld och för mat på sitt bord.

Pleaded for gold and food on their table.

Här de strävat för gudar och framtid,

Here they fought for the gods and the future,

tjänat konung och moder jord.

Served the King and Mother Earth.

Månget uppror och resning,

Many a rebellion and insurrection,

även förmåner, framsteg så väl.

Also benefited the stride so well

Så vi lyss till, förtäljer

And So we listen to the tales

Ur boken den äldre där.

From the old book there

Varför nu denna känslan,

Why (do I) now (have) this feeling,

Som av ondaste sagors slut,

Like from the ends of the worst tales,

Som av ondare sagors slut.

Like from the ends of the worse tales.

No comments!

Add comment