Translation of the song Borgen brinner artist Ultima Thule

Swedish

Borgen brinner

English translation

The castle is burning

Minnen väcks till liv igen:

Memories come to life again

Hör du min vän?

Do you hear, my friend ?

Eld och brandrök triggar dem:

Fire and the smell of smoke

Lyssna min vän.

Listen to me, my friend

Brända vingar fäller en

With burning wings the one plummets

som siktat alltför högt,

Who wanted to fly so high

och ingen lisa vänter den,

And no consolation awaits him

blott aska, bränt och dött.

Just ashes, burned to dead

Se hur borgen brinner ner.

See, how the castle is burning down

Och se, hur folket faller med.

And see, how the people fall as well

Minnen i mitt hjärta, saknad i mitt bröst.

Memories of my heart, longing in my chest

Jag lyssnar till en döende röst.

I'm listening to the voice of one that's dieing

En gnista föds av lågan,

A spark born of a flame

en flaga flyr med brand.

A smoldering wick escaped the firebrand

Allt gräs och fnöske tänder den,

Thus lighting up grass and tinder

bränner min hand.

Burning my hand

Kön till tornets topp är lång,

A long row of people, all the way up to the pinnacle

allt fler syns falla ner.

More and more are falling down

Och kedjan i maskinens mitt

And the the chain in the heart of the machine

skall aldrig mer bli hel.

Will never be whole again

Se hur...

See, how....

Gårdagens längtan, framtidens sorg.

Longing of days past, cares of the future

Ensam jag står på höpplöshetens torg.

Alone I stand, in a hopeless place

Allt högre växer flammor nu,

The flames keep going higher

allt längre fram når eld.

The fire comes closer and closer

Och lågors fingrar famlar fram,

The firebrand's fingers slowly grope forward

når snart nog fram till mig.

Soon they will have reached me as well

Se hur...

See, how....

No comments!

Add comment