Translation of the song Carl Von Roland artist Ultima Thule

Swedish

Carl Von Roland

English translation

Carl Von Roland

Myter är i vinden

Myths are in the wind

Kämpar med varann

Fighting with each other

Bland bragder och bedrifter

Among the deeds and feats

Lyss till en som hålls för sann

Listen to one story that's considered to be true

Om Karolinen Roland

Of the Carolinean (soldier) Roland

Om fångenskap och flykt

Of captivity and escape

Hans list och vilja, hopp och tro

His cunning and desire, hope and faith

Att hemmet nå så tryggt

To reach home safely

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon (1)

Efter slaget han blev tagen

After the battle, he was taken

Som fånge fick han gå

As a prisoner, he had to go

Uti ledet bland andra slagna män

In a row with other defeated men.

Han fördes så till Galitsch

He was transported to Galitsch (1a)

blev där fem hela år

where he stayed a full five years

Fast driftig är vår Roland

Firm and energetic was our Roland

Finner icke tiden svår

(Like you'll) find none in hard times

Han bråkar, han stökar

He fought, he meddled

Han ställer till besvär

He made trouble

Snart önskar komendanten

Soon the commander desired

Att Roland ej är där

That Roland was not there

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

Aldrig brödlös eller rådlös

Never breadless or clueless (2)

Förflyttar han sig så

Thus he fled to

Till Moskva och hjälper där en vän

Moscow where he helped a friend

Roland gjorde vad han kunde

Roland did what he could

För de fångar som där satt

For those kept prisoner there

Och märkt av denna visshet

And noticed of this certainty

Viljan att fly den var nu stark

The desire to escape it was now strong

Han sydde sig en flyktkostym

He sewed himself an escape suit

En märklig vändbar rock

A peculiar reversible coat

Och så han bytte skepnad

And thus he changed shape

När larmet hade gått

When the alarm had gone off

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

I hans sinne viskar tankar

In his mind , the thoughts were whispering

Att Roland måste fly

That Roland had to flee

Över havet så leder vägen hem

Over the sea, his path led back home

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

Carl Roland sekundlöjtnant, dragon

Carl Roland, second lieutenant, dragoon

No comments!

Add comment