Translation of the song Dans på Brännö brygga artist Ultima Thule

Swedish

Dans på Brännö brygga

English translation

Dance on the Brännö Pier

Kors va de vimlar av segel i da.

Wow, what a myriad of sails today.

Är de kappsegling? Nej de ä lörda!

Is it a sailboat race? No, it's Saturday!

Ja visst! Då förstår jag vatt pojkarna ska.

Of course! Now I see where the boys are heading.

Dom har enna som ledit i da.

They have, like, the day off today.

Där seglar Kålle med kubben på svaj.

There Kålle is sailing with his bowler hat crooked.

Hej på dej dö! Hur har du det själv då.

Hello, what's up! How are you doing yourself.

De ä tjo vad det vefftar kom me om du vill!

Hey how the wind is whiffing, come join us if you wish!

Ja, du vet la va vi lägger till?

Well, you do know where we berth?

(Refräng 1)

(Refrain 1)

De ä dans på Brännö brygga

There's dance on the Brännö pier

En gammal och kär tradition.

An old and dear tradition.

Fullt med publik och trevli musik!

Lots of crowd and nice music!

Ja, va var en vals utan dragspelets ton,

Well, what would a waltz be without accordion tunes,

Och en dans på Brännö brygga

And a dance on the Brännö pier

Är för många ett stort äventyr.

Is for many a great adventure.

Där är glädje och fest!

There's joy and party!

Se där ute i väst, blinkar Vinga fyr.

Look out west, you can see Vinga lighthouse blinking.

(Refräng 2)

(Refrain 2)

Från Vinga Sand, hörs in mot land

From Vinga Sand, you hear on the shore

Blandat med dragspelslåt, dunket från en feskebåt.

Mixed with accordion tunes, the thump of a fishing boat.

Dansen den går, hjärtat det slår

The dance goes on, the heart beats,

Slår för en liten vän, och för Bohuslän.

Beats for a little friend and for Bohuslän.

Lei lei lei lei....

Lei lei lei lei....

Lei lei lei lei....

Lei lei lei lei....

Ada å Beda å Kålle å ja

Ada and Beda and Kålle and I

Tar en vickning i ruffen på 'Florry',

Have a midnight meal in the cabin of Florry.

Å 'preppen' den hänger i tamp som den ska

The beer hanging down in the water to chill, just like it should

Men i sällskap med 'tra-lal-lal.la'.

But in company of ”tra-lal-lal.la”.

Kålle som är på ett prima humör

Kålle is in an excellent mood

Bjuder upp med ett: 'Ska vi?'

And asks for a dance: Shall we?

Å me Ada i famn går han in för en dans

And with Ada in his lap he starts a dance

Som om tyngdlagen inte fanns.

As if the laws of gravity would not exist.

(Refräng 1)

(Refrain 1)

Där är glädje och fest!

There's joy and party!

Se där ute i väst, blinkar Vinga fyr.

Look out west, you can see Vinga lighthouse blinking.

No comments!

Add comment