Translation of the song De andra artist Ultima Thule

Swedish

De andra

English translation

The others

Under tiden som jag blundar, och med slutna ögon står,

In the moments that i close my eyes, and see nothing but black

under tiden då jag glömmer var jag är,

In the moments that I forget where I am

vaknar tankarna inom mig, och i gungning går mitt golv.

Thoughts awake within myself, and my ground is shaking

Vaknar tankarna av något särskilt skäl?

Do these thoughts awake for a special reason ?

Åh, min vän som står och gråter, och bär sorgen i sitt själ,

Alas, my friend who's crying, bearing sorrow in his soul

vaknar upp och ber mig visa var vi är.

Awake and ask me to show you where we're at

Och jag hör hur något brister, och jag hör en grym konsert.

And I can hear something breaking, a gruesome concert

Om jag öppnar mina ögon, kommer Nolltiden va här?

When I open my eyes, is the last hour finally here ?

Vi, vi är de andra, och vi växer upp bland er.

We, We are the others, and we grow up among you

Vi är de andra, vi är dem ni aldrig ser.

We, we are the others, We are those you never see

Vi är de andra, och vi växer upp bland er.

We, we are the others, and we grow up among you

Vi är de andra, vi blir fler och fler och fler.

We, we are the others, our numbers grow more and more

Åh, min vän som står och gråter, och bär sorgen i sin själ,

Alas, my friend who's crying, bearing sorrow in his soul

vaknar upp och ber mig visa var vi är.

Awake and ask me to show you where we're at

När jag ser dig gå på golvet, går jag också alltid där,

When I see you walking, I'll be always by your side

och om allting skulle rasa är vi två.

And should everything collapse, we're already two

Vi, vi är de andra, och vi växer upp bland er.

We, We are the others, and we grow up among you

Vi är de andra, vi är dem ni aldrig ser.

We, we are the others, We are those you never see

Vi är de andra, och vi växer upp bland er.

We, we are the others, and we grow up among you

Vi är de andra, vi blir fler och fler och fler.

We, we are the others, our numbers grow more and more

Men jag hör hur något brister, och jag hör en grym konsert.

And I can hear something breaking, a gruesome concert

Om jag öppnar mina ögon kommer Nolltiden va här?

When I open my eyes, is the last hour finally here ?

Vi, vi är de andra, och vi växer upp bland er.

We, We are the others, and we grow up among you

Vi är de andra, vi är dem ni aldrig ser.

We, we are the others, We are those you never see

Vi är de andra, och vi växer upp bland er.

We, we are the others, and we grow up among you

Vi är de andra, vi blir fler och fler och fler.

We, we are the others, our numbers grow more and more

No comments!

Add comment