Translation of the song Den värld som icke är artist Ultima Thule

Swedish

Den värld som icke är

English translation

The world that is not

Pelle Näver Utblick

Pälle Näver Outlook (1)

Blandade Dikter

mixed poems

Här formade fäderna yxa och kniv

Here the forefathers wrought axe and knife

av det solsprängda urbergets flis.

From the sun-weathered chips of ancient bedrock

Och hägnade härden

And farmed their plot of land

och värjde sitt liv,

And defended their life

på sitt strävhänta hedningavis.

In their austere, heathen fashion

På denna mark de stod och såg upp från Svea jord.

On this ground they stood, looked up from Svea's earth

Med blicken uppå valvet såg de stjärnor.

Glancing toward the sky, they looked at the stars

Här följde ögat molnen, händer kände sol och regn.

Here their eyes followed the clouds, felt sun and rain

I skattad sky de spådde säkert väder.

From the sky they so valued, they safely predicted the weather

Jag hör att allt skall skrotas, att man allt bör riva ner,

I heard that everthing has to go, all shall be destroyed

Man säger: Det som var det finns ej längre mer.

They say: that which was, it shall be no more

Att det äldre luktar unket, att det endast ger besvär.

That the things of old have mouldered, only give us trouble

Man säger: Gamla ord skall icke finnas här.

They say: The words of old shall be heard around here no more

Ni säger: Finns inte, allt bör gömmas bort.

You say: it is no longer, everything shall be hidden away

Jag bär alltid med mig det som var.

That which once was, I always carry it with me

Ni säger: Borta, ej längre finns det kvar.

You say: away with it ! it shall be no more

Så jag sjunger om den värld, den värld som icke är.

And this i sing of a world, a world that doesn't exist

Äldre orden ni raderar, gamla sånger suddar ut.

Old words you erase, Old songs are eradicated

Men Gammel Grå är visare än så.

Yet old and grey wisdom, is still smarter than that

Säg: Ej mer är det som var. Dock, jag ser det varje dag.

Say: things have really change. But I see it every day

Mina rötter skall ni aldrig kapa av.

My roots, you will never root them out

Har du lyssnat till sången,

Have you listened to the songs

som böljande går,

That billow like waves

om hembygdens hagar

About the homeland pastures

och knoppande snår,

And budding thickets

en solfamnad morgon om våren*

A spring morning embraced by the sun

En klan av Liberaler, med latlort på var hand.

A cabal of liberals, with lazy shitstained hands

Ändrar och förändrar som på känn.

Change and alter at their whim

De skriker alla: Individ. Jag ser ett enigt kollektiv.

All screaming: Individuality ! I see they collectively agree

Fattar ej det minsta och ett dugg.

They don't understand a thing, no not one bit

No comments!

Add comment