Translation of the song Död I Fält artist Ultima Thule

Swedish

Död I Fält

English translation

Death on the battlefield

Så gick vi ut,

Thus we went out

och ja minns det som igår.

Oh, I remember that year

Ut till ett krig,

Out to war

lång bort i fjärran land.

Far away into a distant land

En ovis tid,

A time of uncertainty

där väntade oss då.

Expected us there

Jag minns den undran,

I remember the doubts

som följde på vår väg...

That followed us on our path

Nu vet jag svar,

Now I know the answer

fast frågor än jag har.

Though I still have my questions

Jag undrar varför,

I keep wondering

jag ensam nu är kvar.

Why I'm the only one left

Var förde ödet,

Why fate

bestämt som så att skilja.

decided to separate us

En fader från hans stolta äldsta son.

The father from his proud, firstborn son

Säg hör du mej? Hör du mej?

Say, can you hear me ? can you hear me ?

Sänder tankar och min kärlek hem till dej...

Sending my thoughts and love back home to you

Säg mej så, hur skall det gå?

Please tell me, how is it going ?

Jag vet så väl, hur hårt ditt liv nu är.

I now full well, how hard your life now is

Ditt slaget vad,

It had ended

den hemskaste batalj.

The terrible battle

Där gick vi fram,

Then we moved on

tillsammans gick vi fram.

Together we went out

I solen glänste,

In the sun they gleamed

var kappa gul och blå.

Our blue and yellow coats

Men snart nog,

But soon enough

i lera och i blod.

Full of dirt and blood

Säg hör du mej? Hör du mej?

Say, can you hear me ? can you hear me ?

Sänder tankar och min kärlek hem till dej...

Sending my thoughts and love back home to you

Säg mej så, hur skall det gå?

Please tell me, how is it going ?

Jag vet så väl, hur hårt ditt liv nu är.

I now full well, how hard your life now is

Ur röken kom den,

They came out of the fog

liksom från ingenstans,

Like out of thin air

Min son sågs falla,

my son's gun dropped

och hastigt sprang jag fram.

But I quickly ran away

Min hjälp till föga,

Deprived him of my help

och ur min sorge stor.

Oh god my pain is endless

Han viskade ditt namn och sen han dog.

He whispered my name and slumped down

Säg hör du mej? Hör du mej?

Say, can you hear me ? can you hear me ?

Sänder tankar och min kärlek hem till dej...

Sending my thoughts and love back home to you

Säg mej så, hur skall det gå?

Please tell me, how is it going ?

Jag vet så väl, hur hårt ditt liv nu är.

I now full well, how hard your life now is

Säg hör du mej? Hör du mej?

Say, can you hear me ? can you hear me ?

Sänder tankar och min kärlek hem till dej...

Sending my thoughts and love back home to you

Säg mej så, hur skall det gå?

Please tell me, how is it going ?

Jag vet så väl, hur hårt ditt liv nu är.

I now full well, how hard your life now is

No comments!

Add comment