Translation of the song Drakskepp artist Ultima Thule

Swedish

Drakskepp

English translation

Dragonship

över stora svarta vatten,

Over large black waters,

i mörker stryker fram

in the darkness moving forward

segel sträckt av nordan,

Sails stretched by the north wind,

att bryta vågens kam

breaking the ridge of the waves

i nattens kalla mörker,

In the cold darkness of night,

vid köldig ärrad kind

cold bites the scarred cheek

här slickas vita skummet

here the white foam is licked

av månglans och vind

by wind and the moonlight

snabb som en tanke, vaksam på vakt

Quick as a thought, vigilant, on guard

jagade drake över hav i natt

The dragon chases across the sea at night

se drakskepp över öde hav

See the dragonship across the lonesome sea

jag är till att härska,

I am about to rule

tygla hav och storm

To curb the seas and storm

jag är till att bygga,

I am about to build

bekräfta skepp och form

reassert the ship and form

ständigt skall jag söka,

Constantly I shall seek

vart haven tagit'slut

A place where our course shall end

finna nya vägar,

To find a new way

rista runor med mitt spjut

Carving runes with my spear

snabb som en tanke, vaksam på vakt

Quick as a thought, vigilant, on guard

jagade drake över hav i natt

The dragon chases across the sea at night

se drakskepp över öde hav

See the dragonship across the lonesome sea

om dagen leder solen,

By day the sun leads us

om natten stjärnas glans

By night the shining stars

led längre ut i okänd,

take us farther out into the unknown

jag fruktar ingenstans

I'm not afraid of any place

det minnes av min hand,

The memory of my hand

tidens tand må tära

May with passing time erode

det minnes av min bragd,

The memory of my achievement

evigt mån i ära

Shall be honored forever

snabb som en tanke, vaksam på vakt

Quick as a thought, vigilant, on guard

jagade drake över hav i natt

The dragon chases across the sea at night

se drakskepp över öde hav

See the dragonship across the lonesome sea

No comments!

Add comment