Translation of the song Ensamt öga artist Ultima Thule

Swedish

Ensamt öga

English translation

The Lonely Witness

Ett ljus över himmel grå

A light over a gray sky

Blott för mörker dess ljungar stå

Only the darkness clothes the heather

Ej för frihet, ej för fred

Not for freedom, not for peace

Förgäves vi led

In vain we suffered

Vandraren bevittnar glömd och mörk

A wanderer witnessing oblivion and darkness

Tyst och krum likt nordlig björk

Silent and bent lies the northern birch tree

Fasa väntar ätt av Ask och Embla

Horror awaits the Ash and Embla tree (x)

Ett rike söndervittrar

Th Kingdom crumbles

Begråt strömmar tårar bittra

A stream of bitter weeping tears

Kluvna vi stå, kluvna vi falla

Divided we stand, Divided we fall

Kluvna och kalla

Divided and cold

Ensamt öga begråter rikets fall

A lonely witness bewails the Kingdom's destruction

Vandraren väntar tyst och kall

The journeyman looks on, in the quiet and cold

Fasa väntar ätt av Ask och Embla

Horror awaits both Ask and Embla (1)

Viskning genom tiden ekar

Kuiske echoes through the ages

Vandraren i svart all skuld förnekar

The wanderer stands still, in the quiet and cold

Riket gav, gav sitt blod

Gave his kingdom, gave his blood

Gav och dog

Gave it and died

Vandraren bevittnar glömd och mörk

A wanderer witnessing oblivion and darkness

Tyst och krum likt nordlig björk

Silent and bent lies the northern birch tree

Fasa väntar ätt av Ask och Embla

Horror awaits both Ask and Embla

No comments!

Add comment