Translation of the song Frihetssång artist Ultima Thule

Swedish

Frihetssång

English translation

Freedom Song

Svepande mitt öga

Letting my eyes wander

blickar över land och hav

beholding land and sea

Jag skådar berg och skogar,

I behold the mountains and forests

skådar äng och dal

See the meadows and valleys

En ögas blick bland molnen

An eye gazes into the clouds (1)

där i vila så en stund

And there we rest for a little while

för att se den fritt få falla

Just to see the gentle drizzle

genom regnet klar och lugn

Of the rain, so clear and calm

jag tittar så på slätter

And I peer across the plains

där ännu snön finns kvar

Where a thin snowcover is left

och låter ögat färdas

And let my eyes wander

genom stam och fur och gran

Over stems of pine and spruce trees

(Refräng)

(REF:)

Hör du frihetssången klingar

Can you hear the song of freedom resound

över landskap klingar fram

Fading out over the landscape

hör du tonerna och orden

Do you hear the sounds and words

om fäders frihetsland

Over our forefathers land of freedom

hör du frihetssången klingar

Can you hear the song of freedom resound

över landskap klingar fram

Fading out over the landscape

hör du sångerna och orden

Do you hear the sounds and words

om fäders frihetsland

Over our forefathers land of freedom

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Se om våren flora knoppar

See the flowers in springtime budding

så snart sjuder där av liv

So soon seething for life

som till sommaren skall smekas

They shall be caressed, come summer

som en vind så frisk och fri

By the wind so sound and free

å gud i alla hagar doftar

And so pleasantly the smell

blommor till behag

Of the flowers in every pasture

den grönska är en gåva

The greenery is a gift

liksom friheten var dag

Like the freedom we have each day

en fröjd för själ och öga

A feast for mind and eye

skänker sinnet frid och ro

Granting the mind peace and quiet

det ger mig lust att leva

It gives me a lust for life

i detta land få bo

And to stay in this country

(Refräng)

(REF)

Vad än bak horisonten

Whatever is behind the horizon

som lockar mig iväg

Beckoning me to go away

må jag än aldrig glömma

I may yet never forget

var jag startade min färd

Where I started my journey

Ty tid och liv försvinna

For time and life go by

men landet det står kvar

But the Country remains

Och den frihet som där vunnits

And the freedom which it has gained

evigt vunnit landet har

The country has gained forever

(Refräng)(2x)

(REF)(2x)

No comments!

Add comment