Translation of the song Glömskans sista timmar artist Ultima Thule

Swedish

Glömskans sista timmar

English translation

Final hours of forgetfulness

Här bland höga fjäll och dalar

Here, among the high mountains and valleys

Ibland gammalt skär och sjö

Sometimes the old skerry islets and lakes

Där mörker täcker jorden

Where darkness covers the earth

Hon väver täcken utav snö

They weave a blanket of snow

Hör till eko från vår forntid

Listen to the echoes of our former days

Lyss till fablers äldre skrift

Follow the tales written before

Där skalder diktat minnen

Where poets dictated memories (1)

Om levnadsöden kamp, bedrift

Of fates, battles, and feats

Här i glömskans sista timmar

Here in these last forgetful hours

I förnekelse och dröm

In denial and dream

I förvirringens täta dimma

In the dense fog of confusion

Glöm mina vänner glöm

Forget, my friend, forget

Allt det gamla som värt minnas

Everything that's old and worth remembering

Göms i myllan tynar bort

Hiddin in the languishing soil

Ibland resta sten parader

Sometimes megaliths were erected

Flammar ljus till dem som gått

Flames of light to those who passed away

Genom alla livets öden

Through all life's destiny

Rak i ryggen stolt i blick

With a straight back and proud glance

Över nejder över vidder

Over neighborhoods and expanses

I tid som flytt han vandrar fritt

In times past, he wandered freely

Och när sorgens tårar rinner

And when sorrowful tears flow

Över svunna tiders frakt

Over the remains of ancient times

När tidens tand blir evighet

When it seems to be an eternal struggle

Och skammens bojor brast

And the shackles of shame burst

Och nu till jord han återvänder

And now he returns to the earth

Han förmultnas där allting fötts

He desintegrates, where all things are born

Själen skiljs från märg och ben

The soul separates from bone and marrow

När den sista kraften dött

When the last strength has left

No comments!

Add comment