Translation of the song Hetsjakt artist Ultima Thule

Swedish

Hetsjakt

English translation

Coursing

Vaksamma ögon, förföljer dig inatt

Watchful eyes, follow you tonight

fram ilar mörker, söker dig tafatt

Forward rushing darkness, looking up awkwardly

Jagar tankar

Chasing thoughts

Jagar dig för tanke tänkt

Chasing you for imaginary thoughts

Hårda händer,

Hard hands,

Sluter kring din hals

Close around your neck

Så svårt att andas,

So hard to breathe,

Så svårt att tänka alls

So hard to think at all

Det är jagar tankar,

These are, I think,

Jagar tankar som du tänkt

The chasing thoughts that you thought

(REF)(2x)

(REF)(2x)

Se natten faller fort

See the night falls quickly

Över allt du gjort

Over all you have done

Men känslor lever kvar

But the feeling persists

De dömmer hårt och snart

The judge, hard and fast (x)

Förföljer så med fart

Follows you rapidly

Men känslor stannar kvar

But the feelings remain

Din rätt att fråga,

Your right to question,

Din rätt att kräva svar

To demand answers

Så kvävs i mörker,

Thus suffocates in darkness,

Låt tystnad leva kvar

In a silence that persists

Står i väntan,

Standing in wait,

I väntan på din dom

Awaiting your judgment

Hårda händer,

Hard hands,

Sluter kring din hals

Close around your neck

Så svårt att andas,

So hard to breathe,

Så svårt att tänka alls

So hard to think at all

Det är jagar tankar,

These are, I think,

Jagar tankar som du tänkt

The chasing thoughts that you thought

(REF)(4x)

(REF)(4x)

No comments!

Add comment