Translation of the song Hurra för Nordens länder artist Ultima Thule

Swedish

Hurra för Nordens länder

English translation

Cheer for the countries of the north

Hurra för Nordens länder,

Cheer for the countries of the north

dess skogar, sjöar, fjäll,

With their forests, seas, mountains

dess björkbeklädda stränder,

Their beaches decorated with birches

vars anblick gör mig säll.

It's a sight that makes me blissful

Frid vare i dess bygder,

Peace be upon these areas

förnöjsamhet och flit.

Joy and hard work

Hurra för gamla Sverige,

Cheer for old Sweden

Hurra för Nordens länder,

Cheer for the countries of the north

Hurra hurra

Hooray, hooray

Hurra Hurra Hurra

Hooray, hooray, hooray

Hurra Hurra

Hooray, hooray

Aah aah

Aah aah

Aah aah aah aah

Aah aah aah aah

Aah aah aaah, aah aah, aah aaah

Aah aah aaah, aah aah, aah aaah

Så vilja glatt vi sjunga

And then we want to sing happily

och gjuta med friskt mod,

And fill the old and the young

de gamla som de unga,

ones with bravery

för Sveriges väl vårt blod.

Our blood for the wellbeing of Sweden

Må städs vårt hjärta klappa,

May our hearts keep on beating

för kung och fosterland

For the king and the motherland

och ingenting förslappa,

And nothing can loosen

så kära fasta band!

Such dear and firm bonds

så kära fasta band!

Such dear and firm bonds

Hurra för gamla Sverige,

Cheer for old Sweden

Hurra för Nordens länder,

Cheer for the countries of the north

Hurra hurra

Hooray, hooray

Hurra Hurra Hurra

Hooray, hooray, hooray

Hurra Hurra

Hooray, hooray

Aah aah

Aah aah

Aah aah aah aah

Aah aah aah aah

Aah ooh..

Aah ooh..

No comments!

Add comment