Translation of the song I Fäders Spår artist Ultima Thule

Swedish

I Fäders Spår

English translation

In father's footsteps

Gustav Eriksson var namnet,

Gustav Eriksson is my name (1)

Med vase på min sköld.

With the vase on my shield (2)

Jag fäktades mot Kristian

I fought against Kristian

Då i fångenskap jag föll.

Then I fell into captivity

Men bojorna var veka

But the chains were weak

och till frihet jag var snar,

And I was close to freedom

Jag färdades till Sverige

I traveled to Sweden

och de vänner som fanns kvar.

And the friends that I had left

Min fader dräpte dansken;

My father slew the dane

då i Stockholm flyter blod.

Then in Stockholm was spilled blood

Med hämnd i håg och sinne

And with vengeance on my mind

jag det illdåd så besvor.

I thus conjured the atrocity (3)

(REF:)

(REF:)

Här är bragden och de orden som finns kvar:

here are the feat and the words that remain:

I fäders spår för framtids segrar

In father's footsteps to future victories

Här är kungen Gustav Vasa som oss gav:

Here's what king Gustav Vasa gave to us:

I fäders spår för framtids seeegrar

In father's footsteps to future victories

Farofylld var tiden;

They were perilous times

ja ett äventyr där var.

Yes it was an adventure

I Dalarna jag sökte

I tried to find in Dalarna

finna folk oss till försvar.

Some people for a plot (4)

Jag gömd och dold för dansken

I hid and concealed myself from the Dane (5)

bland god och ondsint själ,

Among good and malevolent souls

Förklädd i kök och lada mig

Disguised myself in kitchen and barn

det folket höllo kär.

Where people held me dear

Men till uppror där var tvekan

But many were in doubt of the uprising

så mot väster gick min färd.

And so i journeyed west

Väl kommen opp till sälen var

xxxxxxxxxxxxx

dock vänner hamn i häl.

xxxxxxxxxxxxx

(REF)

(REF)

Det var Engelbrekt och Lars

It was Engelbrecht and Lars

utifrån Kettilbo

Out there from Kettilbo

Som jagat i mitt spår

That followed me in my tracks

utan rast och utan ro.

Without a break and without rest

Så begynner där den resning

And thus began the insurrection

som oss sedan frihet gav.

Which us then brought freedom

Fast hårt vårt regemente,

Though hard our regiment

detta arvet nu ni har:

This heritage now we have:

Ett språk det er förenar

A language that unites us

och ett land det enat är.

And a united country

Ett Sverige som trots strider

And sweden despite battles

mot framtid folket bär.

Shall carry its people towards the future

No comments!

Add comment