Translation of the song I österled artist Ultima Thule

Swedish

I österled

English translation

Eastward

De foro i österled modiga män,

Brave men fared eastwards,

Måna mannar och händer på skeppet.

Keen men and hands aboard the ship.

Över vidaste havet sågs flygande knarr,

Over widest ocean a flying knarr,¹

Klyva vågor och stampa i vinden.

Cleft waves and stomped in the wind.

Skrovet stadigt på väg över farliga vatten,

The hull steadily progressing over perilous seas,

Väger tungt men är rymligt i durken.

Weighs heavy but spacious on deck.

Så gick färd ut på havet den vaknande vår,

Thus they went to sea in the awakening spring,

Just då isen gått hädan vid kusten.

Just when the ice had melted along the coast.

Ser du far, Ser du bror,

Father do you see, brother do you see,

Siktas långskepp i nord,

Longships sighted from north,

Eller knarr som av guld uti lasten.

Or knarr with a load full of gold.

Kommer sorg eller skratt,

Comes sorrow or laughter,

Blir där ensamt inatt,

Will their night be lonely,

Låt oss höra vad faror där varit!

Let us hear what dangers there have been!

Från Svitjord åt öster de reste på vatten,

From the Sweonas'² ground eastward they went,

Valdes väg via vik eller näset?

Did they travel through bay or the isthmus?

Domesnäs med farliga rev under ytan,

Domesnäs with dangerous reefs under surface,

Styrdes sjöhästen säkert av stjärnor!

Surely the sea-horse was guided by stars!

Över flodfall de drog, gick vid kanten och drog,

Over waterfall they pulled, went by the edge and pulled,

Där fick muskler bli vind uti segel.

Where muscles turned into wind in sails.

Manna skeppet för strid, Manna skeppet för storm,

Man the ship for battle, Man the ship for storm,

Stå sen fast vid den plats som dig given!

Then stand on the spot you were commanded!

Så till Särkland i fjärran via floder i öst,

So to Särkland³ afar through rivers in east,

Över Gårdarike vatten flöt de fram.

Over Gårdarike's⁴ water they floated forward.

Semgallen där och Holmgård såg de färdmän uppå däck,

Semgallen⁵ there and in Holmgård⁶ they saw travelers upon deck.

Därtill Miklagård vid sundet blivit nämnt.

Thereto Miklagård⁷ by the strait was mentioned.

Skiftat guld där borti Grekland, och som väring tagit tjänst,

Shifted gold away in Greece, and took service as Varangian⁸,

Tjänar väl en del men många dogo där.

Suits some well but many died there.

Så för vittberesta män restes sten och hög av vän,

So for far-traveled men stones and fair pile were raised by kin,

Vård till minne och till hågkomst för dess ätt!

In remembrance and in reminiscence of their folks.

No comments!

Add comment