Translation of the song Inte du med dig artist Ultima Thule

Swedish

Inte du med dig

English translation

Not with You

Vad sker bak lyckta dörrar

What is happening behind closed doors

Där i maktens korridor

There in the power corridors

Vad hålls där bakom ryggar

What is kept behind backs

Och döljs i lönndom så

And thus hidden in secret places

Vem firar vunna segrar

Who celebrates the victories won

Dricker tack till trogen vän

Drinking toasts to loyal friends

Vem ser fastän han blundar

Who looks on though he turns a blind eye

Och vem ljuder ännu mer

And who suffers even more

Jag är inte du med dig

I'm not with you, with you (1)

Inte du med dig

Not with you

Men jag litar på mitt land

But I trust in my country

Moralens murar rasar

Morals are in decline

Där som förr fanns råd och rätt

Where formerly there was justice and advice

Så fagra frön de löften

And the fair seeds of promises

Vars blommor ingen sett

Their flowers are not yet seen

Med tro och lit vi korat

With unconditional faith and trust

Vi makt åt några gett

We have given power to some

Dock ej gav makt och ansvar

But not charged them with responsibility

Dessa rätt att leva fett

To their right as they live in riches

Jag är inte du med dig

I'm not with you, with you

Inte du med dig

Not with you

Jag är inte du med dig

I'm not with you, with you

Inte du med dig

Not with you

Jag kallar ett till tinget

I call out for a thing

Med makt som av ett folk

With the power of a people

Vill höra eder sanning

That want to hear your truth

Icke skvaller om ert smolk

Not the gossip about your mote (X)

Bak lyckta dörrar

Behind closed doors

Där i maktens korridor

There in the power corridors

Sipprar fram och stinker

The stench is oozing out

När bladet ögat når

When the blade reaches the eye

Vem värnar så vår talan

Who cares then about our actions

Ja, vem värnar folkets rätt

Well, who protects the people's right

Kan någon nu förklara

Can someone please explain now

Vad väger tungt och lätt

What weighs heavy and what weighs light

Jag är inte du med dig

I'm not with you, with you

Jag är inte du med dig

I'm not with you, with you

Jag är inte du med dig

I'm not with you, with you

No comments!

Add comment