Translation of the song Jag tror på sommaren artist Ultima Thule

Swedish

Jag tror på sommaren

English translation

I believe in summer

(REF:)

(Chorus:)

Jag tror, jag tror på sommaren

I believe, I believe in summer

Jag tror, jag tror på sol igen

I believe, I believe in sun again

Jag pyntar mig i blå kravatt

I decorate myself in a blue cravat

och hälsar dig med blommig hatt

And greet you with a flowery hat

Jag tror på dröm om sommarhus

I believe in a dream of a summer house

med täppa och med lindars sus

With a garden plot and the swish of linden

En speleman med sin fiol

A violinist with his violin

och luften fylld av kaprifol

And the air filled with honeysuckle

Kortast och blekast vintersol,

The shortest and palest winter sun,

finns en decemberdag

Exists on a day in December

Kallad för Thomas Tvivlaren,

He was called Doubting Thomas

för att hans tro var svag

Because his faith was weak

Man skulle aldrig någonsin,

You would never

trott på en sol, en vår

Have believed in a sun, a spring

Ändå förvandlas vintern till,

And yet winter transforms into

sommar varenda vår

Summer each and every year

(REF)

(Chorus)

Midsommarafton natten lång,

Through all of Midsummer eve

Kärlek och dans och sång

Love and dance and song

Solen, som plötsligt börjat gå,

The sun, which has suddenly started

upp och ner på en gång

To go up and down at once

Pojken med flickans hand i sin,

The boy with the girls hand in his

viskar och får till svar

Whispers and gets in reply

Löften han gått och hoppats på,

Promises he has hoped for

under det år som var

During the year that was

(REF)

(REF)

No comments!

Add comment