Translation of the song Knekt Och Karolin artist Ultima Thule

Swedish

Knekt Och Karolin

English translation

A soldier and Karoliner

Bak slutna ögon jag ser dem gå

With my eyes closed I see them go

Fast tid nu är förbi

Although their time now has passed

Och i drömmars dimma, rök och damm

And through the dust and smoke of dreams

Är jag med och trampar fram

I march along with them

Stampar fram, frid och larm

Striding forward, serenely and with clanging

Över land och över hav

Over land and sea

Karoliners spår gå fram

The tracks of the Karoliners spread out (1)

Lugn i ledet, vild i larm

Quiet in the ranks, wild alarm

En knekt och Karolin

A soldier and Karoliner

I blått och gult så stod en gång vår man

In blue and yellow, thus once stood our men

Fotsoldat, kavalleri

foot soldier, cavallery

En knekt och Karolin

A soldier and Karoliner

Bussar som gott fäkta och gå på

Trained to fight bravely and move on

Vid narva seger, Poltava sorg

With the victory at narva, the disaster at Poltava (2)

Över fjäll i storm och köld

Over mountains in storm and cold

De gick för konung, land och gud

They went for god, country and king

Och högt sin fana höll

Holding their banner high

Se dem gå, jag ser dem gå

See them go, I see them go

I snårig skog, över vitt moras

Through the dense of forests, over white morass

och brända fält de gå

And burnt fields they go

Lugn i ledet, vild i larm

Quiet in the ranks, wild alarm

En knekt och Karolin

A soldier and Karoliner

I blått och gult så stod en gång vår man

In blue and yellow, thus once stood our men

Fotsoldat, kavalleri

foot soldier, cavallery

En knekt och Karolin

A soldier and Karoliner

Bussar som gott fäkta och gå på

Trained to fight bravely and move on

Knekt och karolin

A soldier and Karoliner

Knekt och karolin

A soldier and Karoliner

Knekt och karolin

A soldier and Karoliner

Knekt och karolin

A soldier and Karoliner

Knekt och karolin

A soldier and Karoliner

(fadeout)

(fadeout)

No comments!

Add comment