Translation of the song Kornett Peter Kulfeld artist Ultima Thule

Swedish

Kornett Peter Kulfeld

English translation

Cornet Peter Kulfeld

Här rider nu i mörker

Here he rides now in the dark

över fjäll en iskall natt,

Over the mountains in a cold night

Bland Armfeldts karoliner

Among Armfeldt's swedish soldiers (1a)

kornetten Kulfeldt fram.

Cornet Peter Kulfeld moves forward (1)

Han kämpar emot kyla,

He's struggling with the cold

han kämpar emot vind

he's struggling with the wind

Som vild och ivrigt biter

As he wildly and eagerly bites

i redan vitnad kind.

his already whitened cheeks

(REF:)

(REF:)

Så viger där till vila

So he is cradled into sleep

Kung Bore kräver pris

Jack frost requires a price

Kornetten Peter Kulfeldt

Cornet Peter Kulfeld

Somnar in på bädd av is.

Falls asleep in a bed of ice

Så viges där till vila

So he falls asleep there

Mången minnen och ett liv.

Many memories of his life

Kornetten Peter Kulfeldt

Cornet Peter Kulfeld

Uti Jämtlands kompani

from Jämtland company (3)

Han suttit upp i sadel

High on horseback

fört krig i sexton år

He had waged war for sixteen years

Sprängt fram i främsta ledet,

Bursting out in the foremost front

gjort chock med värjan fälld.

he charged, felled men with his sword

Han fredats ifrån kulor,

He was invincible to bullets

han fredats ifrån slag

Invincible to blows

Nu härjar svår dock kölden,

But now the cold wreaks havoc

taget hårt om hjärtat tag.

Violently takes hold of his heart

(REF) (2x)

(REF)(2x)

No comments!

Add comment