Translation of the song Kring Sveriges Fana artist Ultima Thule

Swedish

Kring Sveriges Fana

English translation

Around the Swedish flag

Svenskar vakna ur er dvala

Swedish people, wake up from your stupor

Länge nog vi sovit bort vår tid

Long enough have we been sleeping away our time

Länge nog vi litat på löften så hala

Long enough have we been trusting in so vague promises

Man skriver oss lagar alltjämt

We are written laws all the times

Aldrig man frågar oss om råd

We are never asked for advice

Man tid för vår vila och möda bestämt

The time for rest and work are decided

Vad är det för trupp

What kind of a group

Som idag träder upp

Steps up today

I enighet kring Sveriges fana.

In unity around the Swedish flag

Tvärt emot vana

Against the usual way

Enad front bland arbetets miljoner

United front within millions of the work

Bådar nya dagens morgon väckt

Anticipates the rise of the new morning

Svenska folk, svenska land du ärvde traditioner

Swedish people, Swedish land you inherited traditions

Ifrån frihetshjälten Engelbrekt

From the freedomfighter Engelbrekt

Nu så gäller det din frihet.

It is now the question of your freedom

Svenska folk, svenska land

Swedish people, Swedish land

Vi vill att du blir ett.

We want you to become one.

Vad är det för trupp

What kind of a group

Som idag träder upp

Steps up today

I enighet kring Sveriges fana.

In unity around the Swedish flag

Tvärt emot vana

Against the usual way

No comments!

Add comment