Translation of the song Lejonet Från Norden artist Ultima Thule

Swedish

Lejonet Från Norden

English translation

The lion from the North

(Speaker)

(Speaker)

November morgon tidig timma

November, early morning

Där står en här i väntan

Where someone stand waiting

Där står en här i dimma

where someone stand in the fog

Hör i detta töcken

Hear this message

Hur tystnad tvingas vika

Hear how the silence is forced to give way

I facklors sken föds rörelse

In the light from torches, movement is born

Föds liv

Life is born

Man väntar

People are waiting

Och önskar att väntan snart är över

And wish for the wait to be over soon

Månget sinne kan redan ana

A lot of senses can already feel it

Lukten av brunnet krut

The smell of gunpowder set on fire

Se hur dimman lättar

Watch how the mist lifts

Och för dagen banar väg

And make room for the day

Bland tusenden av män

Among thousands of men

Här framstår klarast en

One is seen most clearly

Han stiger fram

He steps forward

Han äntrar sin häst

He gets on his horse

Den nötbruna hingsten Streiff

The hazel brown stallion Streiff

Han rider längs rader av män

He rides along lines of men

Han hälsar dem

He greets them

Han kallades den store

He was called the great

Gustav Adolf var hans namn

Gustav Adolf was his name

Ett lejon ifrån norden

A lion from the north

Så var i krig hans hamn

And war was in his harbor

(Song Starts)

(Song starts)

Här är en dyster morgon

This is a somber morning

Väntan går i stilla bön

The wait quietly prays

Se dimma, hur den lättar

Watch mist, how it lifts

Hör ord från tät till kö

Hear words from the people

Den grova sko går framåt

The rough shoe moves forward

Trampar tungt i fuktig jord

Steps heavily in damp soil

Se marken blir till lera

Watch the ground turn into mud

Här väntas sådd av blod

Here, seeds of blood in expected

Gå sakta över fälten

Walk slowly across the fields

Ty här vilar fäders ben

Because forefathers have been laid to rest here

Här sover son av folket

The sons of the people sleep here

Som dog och kulor ven

Those who died and bullets flew through the air

Ledda av ett lejon

Led by a lion

Gick i striden många män

Many men went to war

Då dagen dog i mörker

When the day passed away into darkness

Kom sorg till segraren

Sorrow came to the winner

Gå sakta över fälten

Walk slowly across the fields

Ty här vilar fäders ben

Because forefathers have been laid to rest here

Här sover son av folket

The sons of the people sleep here

Som dog och kulor ven

Those who died and bullets flew through the air

Ur töcknet sågs där komma

Out of the mist they could see

Hingsten Streiff med sadel, trött

Streiff the stallion with his saddle, tired

Pistoler i de hölster

Guns went off

Den ena gick i rött

One drew blood

Här är döden nu i luften

Death is now in the air

Här är döden överallt

Death is all over this place

Om döden drabbat kungen

If death has come to the king

Ack vinden viner kallt

Oh the wind is cold

Gå sakta över fälten

Walk slowly across the fields

Ty här vilar fäders ben

Because forefathers have been laid to rest here

Här sover son av folket

The sons of the people sleep here

Som dog och kulor ven

Those who died and bullets flew through the air

Ledda av ett lejon

Led by a lion

Gick i striden många män

Many men went to war

Då dagen dog i mörker

When the day passed away into darkness

Kom sorg till segraren

Sorrow came to the winner

Gå sakta över fälten

Walk slowly across the fields

Ty här vilar fäders ben

Because forefathers have been laid to rest here

Här sover son av folket

The sons of the people sleep here

Som dog och kulor ven

Those who died and bullets flew through the air

Gå sakta över fälten

Walk slowly across the fields

Ty här vilar fäders ben

Because forefathers have been laid to rest here

Här sover son av folket

The sons of the people sleep here

Som dog och kulor ven

Those who died and bullets flew through the air

Ledda av ett lejon

Led by a lion

Gick i striden många män

Many men went to war

Då dagen dog i mörker

When the day passed away into darkness

Kom sorg till segraren

Sorrow came to the winner

Gå sakta över fälten

Walk slowly across the fields

Ty här vilar fäders ben

Because forefathers have been laid to rest here

Här sover son av folket

The sons of the people sleep here

Som dog och kulor ven

Those who died and bullets flew through the air

No comments!

Add comment