Translation of the song Mcdonalds - Livet Har Sina Goda Stunder artist Ultima Thule

Swedish

Mcdonalds - Livet Har Sina Goda Stunder

English translation

McDonalds - Life has its golden moments

Leva livet fritt och glatt,

Live your life freely and smoothly,

man vill inte sitta still.

You do not want to sit still

En plats som alltid är ljus

A place that is always bright

och varm och bara finnas till.

And hot and only exists (x)

Träffa dom man tycker om,

Meet those you like,

och göra vad man vill.

And do what you want.

(Ref.)

(Ref.)

Livet har sina goda stunder

Life has its good moments

du dududu duu dudu daa

du dudududududu daa

Dagar kan passera fort

Days can pass quickly

som en våg på öppet hav.

Like a wave on the open sea.

På McDonalds varva ner,

At McDonald's you can unwind

hos oss finns inga krav.

At our place, there are no demands

Träffa dom man tycker om

Meet who you like

och bara koppla av.

And just relax.

(Ref.)

(Ref.)

No comments!

Add comment