Translation of the song Mitt kära hem artist Ultima Thule

Swedish

Mitt kära hem

English translation

My dear home

Jag vet inte var jag hör hemma,

I don't know where I belong

jag vet inte vad jag ska bli.

I don't know what I want to be

Splittrad i min kropp

Torn in my body

Längtan, efter trygghet och harmoni.

Longing, for safety and harmony

Jag vill leva och dö, på ett ställe

I want to live and die at one place

Jag vill tillbaks, jag vill tillbaks till mitt hem

I want to go back, I want to go back to my home

Jag vill tillbaks, till mitt kära lilla hem

I want to go back to my dear little home

Där jag känner att jag hör hemma

Where I feel that I belong

Där jag först såg ljuset,

It was the first place where I saw light

där jag nött mina barnaskor

The shoes of my childhood have been worn there

Det gamla kära huset,

The dear old house

minnen från min far och mor

Memories about my father and mother

Där jag som liten lekte och

Where I played as a child and

moders händer upp mig svepte

Where my mother's hands swept me up

Här vart jag upplyft på min faders arm

I was raised on my fathers arm here

Jag vill tillbaks, jag vill tillbaks till mitt hem

I want to go back, I want to go back to my home

Jag vill tillbaks, till mitt kära lilla hem

I want to go back to my dear little home

No comments!

Add comment