Translation of the song Mitt Land artist Ultima Thule

Swedish

Mitt Land

English translation

My Land

Buren över ängar genom skog

mounted over meadows by the forest

Tecken för vårt rikes jord

as a sign for our domain on earth

Fana vacker gul och blå

waves a beautiful blue yellow flag

Evig stolt för vind du slå

eternally proud you fly in the wind

Brusande älv, mäktiga fjäll

by rushing river, towering mountains

Trakter där ristat står I häll

areas where carved stand in the pouring

Handen på hjärtat min vän

honestly my friend

För Sveriges väl vi lever än

for sweden shall we than live

Mitt land, mitt land

my land ma land

Mitt kära fosterland

my dear homeland

Mitt land, mitt land

my land my land

Mitt kära fosterland

my dear homeland

Vi spelar och vi sjunger för vårt land

we play and we sing for our land

Stolt och utan skam

proudly and without shame

Sverige vår plats på jorden

sweden our place on earth

Sverige vår plats I norden

sweden our place in the north

Mitt land, mitt land

my land ma land

Mitt kära fosterland

my dear homeland

Mitt land, mitt land

my land my land

Mitt kära fosterland

my dear homeland

En värld av is och snö

a world of ice and snow

Sommartid med groende frö

summertime with growing seeds

Stilla längtan efter makt och guld

still longing for power and gold

Se en trakt av skatter full

see a place full of treasures

Fana gul och blå vi evigt är

our flag blue and gold, we are forever

Hand I hand för vårt fosterland

hand in hand for our motherland

Tanke blir till och blir där kvar

thought becomes and there will remain

Ett rike som din själ betar

a kingdom that unites our souls

Mitt land, mitt land

my land ma land

Mitt kära fosterland

my dear homeland

Mitt land, mitt land

my land my land

Mitt kära fosterland

my dear homeland

No comments!

Add comment