Translation of the song Mörker artist Ultima Thule

Swedish

Mörker

English translation

Darkness

Ser du mörkret i mitt hjärta?

Do you see darkness in my heart?

Ser du mörkret i min själ?

Do you see darkness in my soul?

Jag gråter utan tårar

I cry without tears

och jag hatar utan själ.

And I hate without a soul.

Min smärta är begraven

My pain is buried

för att alltid glömmas bort.

To always be forgotten.

Och i lönndom räknas tårar

I secretly counted my tears

över tiden som har gått.

In the time that has passed

(BRIDGE:)

(BRIDGE)

Jag brinner av en längtan,

I'm burning with a desire

men min eld den är för svag.

But my fire is too weak.

Jag borde vetat bättre

I should know better

än att ensam slå mitt slag.

Than to fight my battles alone

Jag blundat för det dolda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Och gömt undan mina spår.

And hide my tracks.

Men hur jag än försöker

But no matter how I try (X)

står jag stilla där jag står.

I still stand where I stand.

(REF:)

(REF)

Om modet i mig sviktar.

If the courage in me fails.

Och rösten inte bär.

And my voice does not come through (X)

Så ställ er vid min sida

Then stand by my side

vi ska samlas till vår här.

We shall gather us here.

Jag brinner av en längtan,

I'm burning with a desire

men min eld den är för svag.

But my fire it is too weak.

För tillsammans vid min styrka

For together we are strong

som ger kraft till våra slag.

Which gives power to our kind.

Jag har ondskan i mitt inre.

I have evil in my heart.

Jag tar ondskan i försvar.

And I justify evil

För så länge som jag blundar,

As long as I bleed,

har den mig i sitt förvar.

It's got me under his thumb

Om modet i mig sviktar

If the courage in me fails.

att inte rösten längre bär.

And my voice does not come through

så ställ er vid min sida

Then stand by my side

så vi inte slits isär.

That we do not tear apart.

I mitt inre brinner ångesten,

In my heart, the anxiety burns,

har levt mitt liv i skuld.

I have lived my life in guilt

Genom lögner har jag älskat.

Through lies I have loved.

Har alltid älskat guld.

And have always loved gold.

Det blir min mentala stämgud,

It's become my mental condition

men ondskan är min vän.

Yes, evil is my friend.

För så länge som jag blundar

As long as I bleed

finns vägen för mig hem.

There is a way home for me.

(REF)

(REF)

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Ser du mörkret i mitt hjärta?

Do you see darkness in my heart?

Ser du mörkret i min själ?

Do you see darkness in my soul?

Jag gråter utan tårar

I cry without tears

och jag hatar utan själ.

And I hate without a soul.

Min smärta är begraven

My pain is buried

för att alltid glömmas bort.

To always be forgotten.

Och i lönndom räknas tårar

I secretly counted my tears

över tiden som har gått.

In the time that has passed

(REF)(2x)

(REF) (2x)

No comments!

Add comment