Translation of the song När Vindarna Viskar Mitt Namn artist Ultima Thule

Swedish

När Vindarna Viskar Mitt Namn

English translation

When the Winds Whisper My Name

Jag blev fångat i ett mörker,jag såg inget ljus

I was caught up in darkness, I didn't see the light

fast allt runtomkring stod i brand.

Even though everything around me was on fire

I lågornas sken fanns det hopp om min tro,

In the light from the flames, I found my hope and faith

dom virvlade bort och försvann.

They swirled away and disappeared

Så ge mig din styrka,

So give me your strength

ge mig kraft till att försvara mitt land

Give me power to defend my country

Ge mig den väg att gå,

Give me the way to go

jag ser yxan i krigarens hand.

I see the axe in the warrior's hand.

Vill ni att jag vänder om,

Do you want me to turn around

och slåss för den jag é.

And fight for who I am?

Aldrig sviker jag mitt land,

I'll never betray my country

när vindarna viskar mitt namn.

When the winds whisper my name

Regnet som föll, det fick dölja min sorg

The rain that fell, hid my sorrow

och släcka min brinnande tro

And extinguished my burning faith

Jag flydde till bergen när gryningen kom

I ran to the mountains when dawn came

och plötsligt jag hörde en röst.

And suddenly I heard a voice

Vindarna viskar,

The winds whispered

jag hör hör hur dom kallar mitt namn.

I hear how they're calling my name

Jag har en väg att gå,

I have the way to go

jag ser yxan i krigarens hand.

I see the axe in the warrior's hand

Vill ni att jag vänder om,

Do you want me to turn around

och slåss för den jag é.

And fight for who I am?

Aldrig sviker jag mitt land,

I'll never betray my country

när vindarna viskar mitt namn.

When the winds whisper my name

Mitt namn

My name

Så ge mig din styrka,

So give me your strength

ge mig kraft till att försvara mitt land

Give me power to defend my country

Ge mig den väg att gå,

Give me the way to go

jag ser yxan i krigarens hand.

I see the axe in the warrior's hand

Vill ni att jag vänder om,

Do you want me to turn around

och slåss för den jag é.

And fight for who I am?

Aldrig sviker jag mitt land,

I'll never betray my country

när vindarna viskar mitt namn.

When the winds whisper my name

Vill ni att jag vänder om,

Do you want me to turn around

och slåss för den jag é.

And fight for who I am?

Aldrig sviker jag mitt land,

I'll never betray my country

när vindarna viskar mitt namn.

When the winds whisper my name

När vindarna viskar mitt namn.

When the winds whisper my name

När vindarna viskar mitt namn.

When the winds whisper my name

No comments!

Add comment