Translation of the song Nu Grönskar Det artist Ultima Thule

Swedish

Nu Grönskar Det

English translation

Now the valley embraces us

Nu grönskar det i dalens famn,

Now the valley embraces us with greenery

nu doftar äng och lid

With scented meadows and mountainsides (1)

Kom med, kom med på vandringsfärd,

Come, come with us on a hiking trip

i vårens glada tid

In the happy time of spring

Var dag är som en gyllene skål,

Each day is like a golden bowl

till brädden fylld med vin

Filled to the brim with wine

Så drick min vän drick sol och doft,

So drink my friend, drink sunshine and fragrance

ty dagen den är din

Since the day is yours

Långt bort från stadens gråa hus,

Far away from the grey city houses

vi glatt vår kosa styr

We happily go our way

Och följer vägens vita band,

And follow the path's white ribbon

mot ljusa äventyr

into a shining adventure

Med öppna ögon låt oss se,

With eyes wide open let us behold

på livets rikedom

the richness of life

Som gror och sjuder överallt,

As everything sprouts and blossoms

där våren går i blom

When spring is in bloom

(Upprepa Vers 1)

(repeat Verse 1)

0 137 0 Administrator

No comments!

Add comment