Translation of the song Odin Hjälper artist Ultima Thule

Swedish

Odin Hjälper

English translation

Odin Helps

I en bister tid vi lever

In an austere time we live

rov för hunger storm och svärd

Plunder for hunger, storm and sword

så karg och icke vänlig

So barren and not friendly

ter sig denna trakt och värld

Seems this land and world

vi ser fördärvet bakom dörren,

We see the bane behind the door

nästgårds ovän kanske bo.

Next door a fiend might live

vet att hastigt flyktar tiden

Know that the time constantly flees

mellan barnabädd och grav

Between crib and grave

(REF:)

[Chorus:]

Odin hjälper med list och magisk makt,

Odin helps with cunning and magical potency

Tor hjälper skänk styrka och kraft.

Thor helps, bestow strength and power

Frej och Freja höga, hjälp oss stå oss bi.

High Freyr and Freyja, help us endure

Asar hör och Vaner uti storm bevare mig.

Æsir hear and Vanir, out in storm, protect me

(INTERLUDE)

[Interlude]

En vandring över bergen

A pilgrimage over the mountains

kommer snöstorm kommer strid.

Snowstorm comes, battle comes

Så som blixt från klarblå himmel

Like lightning from [a] clear blue sky

och ändar så din tid.

And ends your time the same

Om uddjärn icke slipat,

If [your] spear isn't honed

om slött ditt egghjärn är,

If dull your knife is

vet litet det som skiljar

Know little of what separates

en levande från död

A living from death

(REF)

[Chorus]

(INTERLUDE)

[Interlude]

En hemlig visdom väntar.

A secret wisdom awaits

Från land som dödlig är.

From land which is deadly

Skadefader krigsgud.

Father of harm, god of war

All-vis Oden är.

All-knowing is Odin

Kommer Tor med blixt och dunder,

Comes Thor with lightning and thunder

vaktar vanerna vår sådd

The Vanir [will] guard our seed

Skänker fred och frihet, lycka.

Bestows peace and freedom, luck

Bringer glädje till var gård

Brings joy to each land

(REF)(2x)

[Chorus x2]

I en bister tid vi lever

In an austere time we live

rov för hunger storm och svärd

Plunder for hunger, storm and sword

så karg och icke vänlig

So barren and not friendly

ter sig denna trakt och värld

Seems this land and world

vi ser fördärvet bakom dörren,

We see the bane behind the door

nästgårds ovän kanske bo.

Next door a fiend might live

vet att hastigt flyktar tiden

Know that the time constantly flees

mellan barnabädd och grav

Between crib and grave

No comments!

Add comment