Translation of the song Portarna Till Hel artist Ultima Thule

Swedish

Portarna Till Hel

English translation

The Gates to Hel

Där under väntar världar

There, underneath, worlds await

en dag då tid tar slut

One day, when time ends

Där under hungrar själar

There, underneath, souls hunger

intill dag då bojor bryts

Until [the] day when chains break

Där högt och vitt omgärdat,

There, highly and widely enclosed

ligger riket hennes: Hel

Lies her kingdom: Hel

Själv sover hon i dödsbädd,

She, herself, sleeps in Death-bed

bak skrudskräck ligger dold

Behind Dreadful-bale, lies hidden

Hel vilar så och väntar intill

Hel rests so and waits for

tid som kommer då

Time that comes then

De murar skola rämna

The walls should rupture

och nagelskeppet gå

And the Naglfar [should] sail

Den fjärde tiden kommen

The fourth hour comes

hennes rike makt skall få

Her kingdom, potency, shall receive

En spis från fatet hunger

A meal from the dish of Hunger

delad snålt med kniven svält

Divided, greedily, with the knife of Famine

Varunder grymma ögon

Whereunder, cruel eyes

mäter ödet du skall få

Measure the fate you shall receive

I väntan inför slutet

In wait of the end

då slaget skola stå

When the battle should occur

(REF:)

[Chorus:]

Då öppnas portarna till Hel

Then the gates to Hel open up

All värld nu skakar vilt och ber

All [of the] world shakes now, wildly, and prays

Nu öppnas portarna till Hel

Now the gates to Hel open up

Och solens ljus du ser ej mer

And the sun's light, you see no more

(INTERLUDE)

[Interlude]

Över fallefälla tröskel,

Over [the] threshold of Stumbling-block

träder ner i riket Hel

Enters down, into the kingdom, Hel

Av sot död, död av ålder:

Of Soot Death, Death of Age:

Kommen hit att pinas mer

Brought here to suffer more

I den femte tidens timmar,

In the time of the fifth hour

Kallar Heimdall så till strid

Heimdallr calls so to battle

I den sjätte kliver Asar

In the sixth, æsir step

ut på slätt som hundra mil

Out on [the] plain for one hundred miles

Vet eld tar somt den tiden,

Know [that] fire consumes like that time

i den sjunde brinner allt

In the seventh, everything burns

(REF:)

[Chorus:]

Då öppnas portarna till Hel

Then the gates to Hel open up

All värld nu skakar vilt och ber

All [of the] world now shakes, wildly, and prays

Nu öppnas portarna till Hel

Now the gates to Hel open up

Och solens ljus du ser ej mer

And the sun's light, you see no more

ej mer...allt

No more...

No comments!

Add comment