Translation of the song Ragnarök artist Ultima Thule

Swedish

Ragnarök

English translation

Fate of the Gods

(Speaker)

(Speaker)

Och Oden Sade

And Odin said;

Våren kommer senare,

Spring shall come tardier

hösten tidigare och

Autumn timelier

sommaren blir kortare å kortare.

The summers grow shorter and shorter

Fibulavintern är inne.

Unwholesome winters are before us

Människan frös

Manfolk shall freeze

och jättarna frös

And giants shall freeze

och även asarna frös.

Even the Aesir shall freeze (1)

Mjödet stelnade i Valhall

The met congeals in Valhall (2)

Särimner djupfrystes.

Saehrimnir shall be thoroughly frozen (3)

(REF)

(REF)

Ragnarök, Befriare och död.

Ragnarök, liberty or death

Ragnarök, Ultima Thule föd.

Ragnarök, Ultima Thule is born (5)

(Song Starts)

(Song Starts)

Fordom rikt och vackert land

You once rich and beautiful land

Stad och by står nu i brand

Cities and Villages now lie in flames

Liksom edda mäktig spått

Just like in the Edda's mighty prophecy (4)

Nordens rike står förrått

The Norse Kingdom is betrayed

(REF)

(REF)

Asar samlas i timmen sen

The Aesir gather in late hour

Oden hört hur vinden ven

Odin hears the winds blow

Tor talar, vreden sjuder

Thor's speech seething with anger

Gjallarhorn till striden bjuder

Gjallarhorn sounds, beckons to battle (6)

(REF)

(REF)

Gudar vreda redo står

Angry gods stand ready

Viking stolt mot jättar går

Proud vikings march against giants

Jättars här, stor och svart

The army of giant's, big and black

Vikinggudens sista natt

In the last night of the viking gods

(REF)

(REF)

Sargad mark nu hel och ren

Scourged ground, now wholesome and clean

Åter liv på askens gren

Revived again through the ash-tree's green

I blodig jord där slaget stått

In blood-soaked ground of the battlefield

Av Asars blod ett frö blir sått

The seed of the Aesir's blood is sown

(REF)

(REF)

No comments!

Add comment