Translation of the song Rötter artist Ultima Thule

Swedish

Rötter

English translation

Roots

Vikande is bort över land och hav

Folding ice moving over land and sea

Här skymtar berg i dagen och vindsått växer gräs

Mountains can be glimpsed and the grass is sowed by the wind

Snart nog i väster vänder de och följer spåren av ren

Those out in the west will soon turn around and follow deer tracks

Finner boplats uppå höjden, skådar ner och ut över sjön

Find a settlement on the hill, looking down and out over the sea

Pilspets dold i lera

[An] arrowhead veiled in mud

Redskap blott av sten

Tools merely made of stone

Artefakt berättar

[The] artifact tells

om landet längesen

About the land long ago

Pilspets dold i lera

[An] arrowhead veiled in mud

Redskap blott av sten

Tools merely made of stone

Isrand ännu nära, sig norrut tycks den dra

The glacial abrasion is still close, it seems to head north

Bland flyttblock, häll och buske finner föda, sökes rov

Finding food, seeking prey among erratics, bedrocks and bushes

Snart nog i väster vänder de och följer spåren av ren

Those out in the west will soon turn around and follow deer tracks

Finner boplats uppå höjden, skådar ned och ut över sjön

Find a settlement on the hill, looking down and out over the sea

Pilspets dold i lera

[An] arrowhead veiled in mud

Redskap blott av sten

Tools merely made of stone

Artefakt berättar

[The] artifact tells

om landet längesen

About the land long ago

Pilspets dold i lera

[An] arrowhead veiled in mud

Redskap blott av sten

Tools merely made of stone

Rötter djupt i myllan

Roots deep in the soil

Rötter djupt i jord

Roots deep in the earth

Rötter djupt i myllan

Roots deep in the soil

Rötter, rötter djupt i jord

Roots, roots deep in the earth

Rötter djupt i myllan

Roots deep in the soil

Rötter, rötter djupt i jord

Roots, roots deep in the earth

Ej länge här var hemma, endast fåtaliga fynd

This wasn't a home for long, only sparse findings

I tusenden av år på färd de vandrat här förbi

They've passed here on a thousands of years old journey

De lämnat spår och vittne att vila under jord

They've left tracks and witnesses that rests under the earth

Fann boplats uppå höjden, såg ned och ut över sjön

Found a settlement on the hill, looked down and out over the sea

Pilspets dold i lera

[An] arrowhead veiled in mud

Redskap blott av sten

Tools merely made of stone

Artefakt berättar

[The] artifact tells

om landet längesen

About the land long ago

Pilspets dold i lera

[An] arrowhead veiled in mud

Redskap blott av sten

Tools merely made of stone

No comments!

Add comment