Translation of the song Så gick de genom livet artist Ultima Thule

Swedish

Så gick de genom livet

English translation

Thus they walked through life

I äldre tider, ser folk som lider och söker finna frid

In remote times, see people suffer - trying to find harmony

Ser hjältedater och maktens later, allt sker i denna tid

See heroic deeds and the power's greed, all happen chronologically

Där fanns inga drömmar att som hjälte bliva känd

They had no delusions of acquiring fame through heroics

Inte någon vilja att i krönikor bli nämnd

No desire to have their name published

Så gick de genom livet

Thus they walked through life

Ingen ro, ingen fred och frihet

No peace, no harmony or freedom

En vandring genom livet

A stroll through their lives

Ingen ro, ingen fred och frihet

No peace, no harmony or freedom

En här går framåt, bak rök och olåt där väntar okänd tid

A herd advances - see smoke and hear cries - unknown times ahead

Ser slag och strider, en knekt som rider i fruktan för sitt liv

Beheld battle and bloodshed, a soldier riding in fear for his life

Där fanns inga drömmar att som hjälte bliva känd

They had no delusions of acquiring fame through heroics

Inte någon vilja att i krönikor bli nämnd

No desire to have their name published

Så gick de genom livet

Thus they walked through life

Ingen ro, ingen fred och frihet

No peace, no harmony or freedom

En vandring genom livet

A stroll through their lives

Ingen ro, ingen fred och frihet (x3)

No peace, no harmony or freedom (x3)

No comments!

Add comment