Translation of the song Sång I Danziger Gatt (Din urgamla frihet Sverige) artist Ultima Thule

Swedish

Sång I Danziger Gatt (Din urgamla frihet Sverige)

English translation

Song of Danziger Gatt

Sjung om de spejande örnarnas hav

Sing of the spying sea eagles

Storm över vikingavärlden

That stormed all across the viking world

Här är den frihet som fäderna gav

This is the freedom that our forefathers handed to us

Sverige vid seglen och svärden

Sweden with its sails and swords

Sjung om hur drakskepp med Svenskar ombord

Sing of the Dragonships with swedes onboard

vidgade världen för folken i nord

Expanding the world for the norse people

Seger den förde dem vida

Their victories took them far away

Sjung om de fredliga bragdernas män

Sing of the peace-loving feats of the men

Svenskar som plöja en nu fjärran äng

The swedes that now plow on a distant ground

Stormande sjung gammal och ung

The song of young and old thunders out

Lyssne till sången och värje

Listen to the song of each one

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

Sjung om Clas Uggla och sjung om Clas Horn

Sing of Claes Uggla and Sing of Clas Horn (1)(2)

Storm över Östersjö fälten

When a storm roused up the baltic sea

Sjung in i stugor hamnar och torn

Sing in your cabins, ports and towers

Sången om flottan vid bälten

Sing of the baltic fleet

Sjung om Clas Fleming och Östersjö vakt

Sing of Clas Fleming and the baltic guard (3)

Sjung om de offren som flottan har bragt

Sing of the victims the fleet had produced (4)

Svenskarnas frihet och ära

Swedens freedom and honor

Sjung in i sinnet hos yngling och mö

Sing into the mind of both young man and maid

Här är din frihet den fräsande sjö

Here is your freedom, the sizzling lake

Stormande sjung gammal och ung

The song of young and old thunders out

Lyssne till sången och värje

Listen to the song of each one

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

(SOLO)

(SOLO)

Sjung in i sinnet hos yngling och mö

Sing into the mind of both young man and maid

Här är din frihet den fräsande sjö

Here is your freedom, the sizzling lake

Stormande sjung gammal och ung

The song of young and old thunders out

Lyssne till sången och värje

Listen to the song of each one

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

Din urgamla frihet Sverige

Your age-old freedom, O Sweden

No comments!

Add comment