Translation of the song Schottis På Valhall artist Ultima Thule

Swedish

Schottis På Valhall

English translation

Scottish Dance In Valhalla

(## REF BEGINS ##)

(## REF BEGINS ##)

Upp och hoppa Tor,

Rise and shine Thor, (1)

slå på trumman bror

beat the drum, brother

Det är dans här

They are dancing here

på Valhall i natt

at Valhalla tonight

Uti Frejas sal

In Freya's banquet hall, (2)

står vår asa bal

the Aesir hold their ball (3)

Upp och hoppa

Rise and Shine

fast Oden har spatt

By Odin's firm decree (X)

Slå i mera mjöd,

Knock down some more mead

det får bli min död

It will be my death

Ja, se där är du,

Yes, there you are

Idun, min skatt

Idun, my treasure (4)

Min valkyria kom hit,

My valkyrie, come hither

till vår midvinterrit

To our midwinter rite

Upp och hoppa

Come and dance

på Valhall i natt

in Valhalla tonight

(## REF ENDS ##)

(## REF ENDS ##)

Höder han hade

Hodur had

en hiskelig hicka

tremendous hiccups (5)

Balder den bota

So Baldur cured him

med ingefärsdricka

with ginger ale

Vred var väl ving-Tor,

Angry was goodly winged Thor

Vakna och vråla

He woke up and roared

Brage han bråka

Bragi he brawled

och Skade hon skrek

And Skadi she screamed

(REF)

(## REF ##)

Heimdal i hornet

Heimdallr blew his horn

blåste och brumma

and growled

Loke låg där och

Loki lay there

lekte och lulla

lulled and playful

Gudarna gorma

The gods caroused

röt och rulla

roaring and rolling

Allfader Oden

All-father Odin

kvidde och kvad

chattered and sang

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

(REF)(2x)

(REF)(2x)

No comments!

Add comment