Translation of the song Sista brevet hem artist Ultima Thule

Swedish

Sista brevet hem

English translation

The last letter home

Ett sorgens brev jag skriver

A letter of sorrow I write

med hand av ålder trött.

with hands weakened by age.

Min kära ändat färden

My Love ended the journey

och åter hemåt vänt.

and went back home again.

Hon var en rosig blomma

She was a rosy flower

uti den gröna vår,

in the green of spring

Men tårar henne följt alltsen vi for.

but tears have followed her since we fared.

Jag minns den frukt hon gav mig

I remember the fruit she gave me

från en apel utanför;

of an apple tree outside.

Ett frö som hon bar med sig hemifrån.

A seed that she brought with her from home.

Det vårdträd som hon vaktat

The Vård tree1 that she tended

nu växt och burit frukt.

has grown and borne fruit.

Den skörden blev min sorg och hennes slut.

The harvest became my sorrow and her end.

Svag och blek; en viskning:

Frail and faint, a whisper,

Är jag kommen hem igen?

Have I come home again?

Så går hon bort min älskling och reser åter hem

Thus, my Love leaves and travels home again.

Ett leende av lycka:

A smile of happiness:

Jag är hemmavid igen.

I am home again.

Så far hon bort min älskling och får ro.

Thus, she vanishes, my Love, and finds rest.

Över havet gick vår resa,

Over the sea our journey went,

här i väster fanns vårt mål.

here in the west was our destination.

Jag kunde inte ana

I could not sense

hennes lidande och kval.

her suffering and pain.

Jag trodde allt blir bättre,

I thought everything would better,

tiden läker alla sår.

time is a great healer.2

Säkert står hon leende en dag.

Surely she will stand laughing on day.

Jag sett hon stått vid stranden

I saw her standing at the beach

med blick i fjärran fäst.

staring into the distance.3

Hur tårar utav längtan

How tears of longing

stal all kraft ut hennes bröst.

stole all strength out of her breast.

Men ej hjärtat hastigt brister

But a heart does not burst quickly,

när så saknad sakta tär,

when longing slowly consumes.

Ett hjärta blöder sakta, tynar bort.

A heart bleeds slowly, fades away.

Svag och blek; en viskning:

Frail and faint, a whisper,

Är jag kommen hem igen?

Have I come home again?

Så går hon bort min älskling och reser åter hem

Thus, my Love leaves and travels home again.

Ett leende av lycka:

A smile of happiness:

Jag är hemmavid igen.

I am home again.

Så far hon bort min älskling och får ro.

Thus, she vanishes, my Love, and finds rest.

Svag och blek; en viskning:

Frail and faint, a whisper,

Är jag kommen hem igen?

Have I come home again?

Så går hon bort min älskling och reser åter hem

Thus, my Love leaves and travels home again.

Ett leende av lycka:

A smile of happiness:

Jag är hemmavid igen.

I am home again.

Så far hon bort min älskling och får ro.

Thus, she vanishes, my Love, and finds rest.

Svag och blek; en viskning:

Frail and faint, a whisper,

Är jag kommen hem igen?

Have I come home again?

Så går hon bort min älskling och reser åter hem

Thus, my Love leaves and travels home again.

Ett leende av lycka:

A smile of happiness:

Jag är hemmavid igen.

I am home again.

Så far hon bort min älskling och får ro.

Thus, she vanishes, my Love, and finds rest.

Svag och blek; en viskning:

Frail and faint, a whisper,

Är jag kommen hem igen?

Have I come home again?

Så går hon bort min älskling och reser åter hem

Thus, my Love leaves and travels home again.

Ett leende av lycka:

A smile of happiness:

Jag är hemmavid igen.

I am home again.

Så far hon bort min älskling och får ro.

Thus, she vanishes, my Love, and finds rest.

0 120 0 Administrator

No comments!

Add comment