Translation of the song Sjösalavals artist Ultima Thule

Swedish

Sjösalavals

English translation

Waltz of Sjösala

Rönnerdahl han skuttar

Rönnerdahl is frolicking about

med ett skratt ur sin säng

With a laugh from his bed

Solen står på Orrberget.

The sun is high over Orrberget

Sunnanvind brusar.

The southern wind is roaring

Rönnerdahl han valsar

Rönnerdahl is waltzing

över Sjösala äng.

Over the meadow of Sjösala

Hör min vackra visa,

Hear my lovely tune

kom sjung min refräng!

Come, sing my chorus

Tärnan har fått ungar

The tern has given birth

och dyker i min vik,

And is diving in my bay

ur alla gröna dungar

From all the green groves

hörs finkarnas musik.

The music of the finches can be heard

Och se, så många blommor

And look at all the flowers

som redan slagit ut på ängen!

Already budding on the meadow

Gullviva, mandelblom,

Cowslip, saxifrage

kattfot och blå viol.

catsfoot and blue viola

Rönnerdahl han virvlar

Rönnerdahl whirling around

sina lurviga ben

His shaggy legs

under vita skjortan

Under the white shirt

som viftar kring vaderna.

That is waving over the calves

Lycklig som en lärka

As happy as a lark

uti majsolens sken,

In the light of the May sun

sjunger han för ekorrn,

He sings to the squirrel

som gungar på gren!

That is swinging on a branch

Kurre, kurre, kurre

Squirrel, squirrel, squirrel

nu dansar Rönnedahl.

Rönnedahl is dancing now

Koko! Och göken ropar

Coo-coo! And the cuckoo is calling

uti hans gröna dal.

From his green valley

Och se, så många blommor

And look at all the flowers

som redan slagit ut på ängen!

Already budding on the meadow

Gullviva, mandelblom,

Cowslip, saxifrage

kattfot och blå viol.

catsfoot and blue viola

Rönnerdahl han binder

Rönnerdahl is making

utav blommor en krans,

A crown out of flowers

binder den kring håret,

Binding it around his hair

det gråa och rufsiga,

The grey and ragged hair

valsar in i stugan

Waltzing into the cottage

och har lutan till hands,

With the guitar at the ready

väcker frun och barnen

Waking up his wife and the kids

med drill och kadans.

With trill and cadence

Titta! ropar ungarna,

The kids are shouting: Look!

Pappa är en brud,

Dad is a bride

med blomsterkrans i håret

With a wreath of flowers in his hair

och nattskjortan till skrud!

And with the nightshirt as a garb

Och se, så många blommor

And look at all the flowers

som redan slagit ut på ängen!

Already budding on the meadow

Gullviva, mandelblom,

Cowslip, saxifrage

kattfot och blå viol.

catsfoot and blue viola

Rönnerdahl är gammal

Rönnerdahl is old

men han valsar ändå,

But he waltzes anyway

Rönnerdahl har sorger

Rönnerdahl has got sorrows

och ont om sekiner.

And not that much money

Sällan får han rasta -

He rarely gets to rest

han får slita för två.

He has to labor like two people

Hur han klarar skivan,

No one can understand

kan ingen förstå,

How he manages

ingen, utom tärnan

No one, except the tern

i viken - hon som dök

In the bay - the one that dived

och ekorren och finken

And the squirrel and the finch

och vårens första gök.

And the first cuckoo of the spring

Och blommorna, de blommor

And the flowers, they're in bloom

som redan slagit ut på ängen,

Already budding on the meadow

Gullviva, mandelblom,

Cowslip, saxifrage

kattfot och blå viol.

catsfoot and blue viola

0 103 0 Administrator

No comments!

Add comment