Translation of the song Sörjd Och Saknad artist Ultima Thule

Swedish

Sörjd Och Saknad

English translation

Mourned and Missing

Se främst i följe framåt

See at the head of the entourage

för kung och fosterland,

for King and Country,

Eller rest rebell; ett uppror

Some leftover rebels, an insurrection

mot förtryckarhand.

against the totalitarian power

St Göran slogs mot draken,

St George fought the dragon;

Engelbrekt för frihet stred.

Engelbrecht fought for freedom.

Och Vasa resta vapen

And Gustav Vaasa took up arms

då folket illa led.

when the people suffered badly.

De gamla tider hjältar saknar

The ancient times lacked heroes

likar av idag.

similar to today.

Den saknaden är sorglig;

This lack is deplorable

bringar olust, bringar krav.

leads to uneasiness, and demands

Var är idag den mannen,

Where is there a man today

eller kvinnan: kom så fram.

Or a woman to come forward

En förebild att följa,

A rolemodel to follow,

rak i ryggen; stolt och stark.

standing upright, proud and strong.

(REF:)

(REF)

Jag vill se de gamla hjältarna gå fram

I want to see the old heroes come forward

Jag ville se dem om igen

I wanted to see them again

Jag vill se de gamla hjältarna gå fram

I want to see the old heroes come forward

Jag ville se dem om igen

I wanted to see them again

Se tiderna förändras,

See the times how they are changing

se karg och dyster dag.

see the barren days of gloom

Där hunger, nöd och bråd död

Where, hunger, distress and sudden death

blott lyder egen lag.

only obey their own law.

Men den vagga vyssat hjältar,

But this cradle lulled the heroes,

härdat hud och vilja hård.

with weathered skin and hardwilled

Givit luft och liv åt hjältar,

that gave air and live to the heroes

mod och kraft att framåt gå.

Courage and strength to go forth

(REF)

(REF)

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Ve den bleke veke ledaren

Woe to the wicked leaders

som ej ser till folkets väl.

that don't care for the flock

Ve den falskhet, ve den tunga

Woe to falsehood, woe to the tongues

drucken slapp på folkets vin.

That are drunk from the people's wine.

Med vishet må dock ordet

In wisdom, let not (mere) words

på våldet lägga band,

Be a restraint to violence

Och finns nya stigar

Yet there are new paths

där hjältar kliver fram.

On which heroes can go forward.

(REF)(3x)

(REF)(3x)

0 116 0 Administrator

No comments!

Add comment