Translation of the song Spårbunden artist Ultima Thule

Swedish

Spårbunden

English translation

Railbound

Jag lever nära spåret här,

I live near the tracks right here

hör stålhjul svepa fram.

Hear the iron wheels dash by

Sånger ges av syll och räl

Songs are born, from railway shafts and tracks

på bädd av makadam.

On a gravel bed

En tunnel tar mig genom berg,

A tunnel brings me through the mountain

en stålbro över älv och dal.

A steel bridge across rivers and valleys

Meter för meter, mil efter mil.

Meter for meter, mile for mile

Hör ångstånk och rallarstön

Hear the steam puffs and the boxcars groan

genom sotrök och eld.

Through soot and smoke and fire

På spåret rullar hastigt tåget fram,

On the tracks, the train rolls forward swiftly

Hör ångstånk och rallarstön

Hear the steam puffs and the boxcars groan

genom sotrök och eld.

Through soot and smoke and fire

Efter lok och tender följer vagn efter vagn efter vagn.

The locomotive, the tender, then follows car after car..

Från norr till söder, öst till väst,

From North to South, From East to West

över slätt och genom skog.

Through plains and through the woods

Ångan för oss framåt,

The steam drives us forward

malm och timmer loket drog.

Ore and timber pulled the locomotive

Dag som natt dras hjulet runt,

Day and night the wheels are turning

över banvall färdas tåget tungt.

Over the embankment the heavy train rolls forward

Meter för meter, mil efter mil.

Meter for meter, mile for mile

Hör ångstånk och rallarstön

Hear the steam puffs and the boxcars groan

genom sotrök och eld.

Through soot and smoke and fire

På spåret rullar hastigt tåget fram,

On the tracks, the train rolls forward swiftly

Hör ångstånk och rallarstön

Hear the steam puffs and the boxcars groan

genom sotrök och eld.

Through soot and smoke and fire

Efter lok och tender följer vagn efter vagn efter vagn.

The locomotive, the tender, then follows car after car..

Spårbunden bana leder spårbundet blod.

The railbound train lives by railbound blood

Skarvar skapar hjärtslag, fog efter fog.

The joints create a heartbeat , Joint after joint (1)

Meter för meter, mil efter mil.

Meter for meter, mile for mile

0 106 0 Administrator

No comments!

Add comment