Translation of the song Stolt artist Ultima Thule

Swedish

Stolt

English translation

Proud

Över vidder har jag vandrat

I have traveled over plains

Skapat spår i snön

Left my tracks in the snow

I skogen har jag sovit

I have slept in the forest

Där i natten funnit frid

And at nighttime found peace therein

Ty vart än jag har vilat

For wherever I have rested

Min själ har varit trygg

My soul has been safe

Men nu våndas jag i hjärtat

But now my heart's in anguish

Vaknar upp och dör igen

I wake up and die again

Stolt - Får du inte vara

Proud - Should you not be

Ditt allt är blott förfall

Decadence is all you have

Stolt - Du bringar alla skada

Proud - You damage everything

Skäms och göm ditt namn

Hiding your name in shame

Stolt - Min rätt att vara

Proud - My right to exist

Stolt och utan skam

Proud and without shame

Vad är här nu på gång

What we have here, time and again

varför klingar allting falskt

Why does everything sound so fake

Varför rasar här vår välfärd

Why this rage about our welfare

Varför rasar allt

Why is everyone in a rage

jag hör nu här i natten

At nighttime here I can now hear

Vilsna själars rop på hjälp

Lost souls crying for help

Jag ser de skrumpna kroppar

I see the shriveled bodies

Ser, de faller i sär

Look, how they fall apart

Stolt - Får du inte vara

Proud - Should you not be

Ditt allt är blott förfall

Decadence is all you have

Stolt - Du bringar alla skada

Proud - You damage everything

Skäms och göm ditt namn

Hiding your name in shame

Stolt - Min rätt att vara

Proud - My right to exist

Stolt och utan skam

Proud and without shame

Så drar vi strån till stacken

So we begin to stack the straws

Som kallas för vårt land

As our country calls upon us

Vi knogar och vi slavar

We beg and plead like slaves

Bockar tar i hand

With tears in our hands

Den känsla kallas stolthet

The feeling called pride

Att för detta giva allt

And to give your all for it

Den känsla kallas stolthet

The feeling called pride

Ni säger den är falsk

You insist that it is wrong

Stolt - Min rätt att vara

Proud - My right to exist

Stolt och utan skam

Proud and without shame

Stolt - Min rätt att vara

Proud - My right to exist

Stolt och utan skam

Proud and without shame

Stolt

Proud

0 108 0 Administrator

No comments!

Add comment