Translation of the song Stolt Svensk artist Ultima Thule

Swedish

Stolt Svensk

English translation

Proud Swede

Jord som mig fostrat har

The Soil that has nurtured me

Och Fädrens aska gömmer

And is hiding our father's ashes

Folk som ärvt hjältars land

The People who inherited a heroic realm

Och deras dygder glömmer

And their virtue is forgotten

Ur skuggan av min dal

From the shadow of my valley

Jag ägnar dig en sång

I dedicate this song to you

Dig söver smickrets röst

Lulling you with the voice of flattery

Hör sanningen en gång

Hear the truth for once:

Här fladdrar stolt vår fana

Here proudly waves our banner

Ni vill den ifrån oss ta

That you want to take away from us

Förstår ni ej vår känsla?

Don't ye know how we feel ?

Har Ni glömt vad liv oss gav?

Have you forgotten what life gave to us?

Ett arv ifrån det gamla

A legacy from the ancient ones

Och ett lån från våra barn

Only borrowed from our children

Det är den mark vi trampar

It is the land we trample

Det är vårt ödesgarn

It is our fateful threads (1)

Vi tystar Ni lystrar

We listen in silence

- Å nej, vi tiger ej

- Oh, no, we are not Tigers

Hör vem som talar

Hear who's talking

- Å nej, vi tiger ej

- Oh, no, we are not Tigers

Ni gör som vi säger

Do as we say

- Å nej, vi tiger ej

- Oh, no, we are not Tigers

Vi sitter tryggt med makt i hand

We sit confidently with all the power in our hand

Här fladdrar stolt vår fana

Here proudly waves our banner

Ni vill den ifrån oss ta

That you want to take away from us

Förstår Ni ej vår känsla?

Don't ye know how we feel ?

Har Ni glömt vad liv oss gav?

Have you forgotten what life gave to us?

Vi skymfar ej och hädar

We don't revile and blaspheme

När vi älskar blått och tro

When we love xxxxxx and faith (X)

Ingen söndring skall rasera

No disruption shall demolish

Det huset där Ni bor

The house that you live in

Vi tystar Ni lystrar

We listen in silence

- Å nej, vi tiger ej

- Oh, no, we are not Tigers

Hör vem som talar

Hear who's talking

- Å nej vi tiger ej

- Oh, no, we are not Tigers

Ni gör som vi säger

Do as we say

- Å nej, vi tiger ej

- Oh, no, we are not Tigers

Vi sitter tryggt med makt i hand

We sit confidently with all the power in our hand

0 120 0 Administrator

No comments!

Add comment