Translation of the song Storm i natten artist Ultima Thule

Swedish

Storm i natten

English translation

Storm in the Night

När orden flyger högt

When the words become bolder

jag hör hur allting ligger till.

I witness how things really are

Jag hör hur piskan viner,

I hear the crack of whip

jag hör: Lägg dig, och ligg still!

I hear: Lay down and be still !

Jag retat har din rena själ.

I've stirred up your spotless soul

jag stör din sköna sömn.

I'm disturbing your pleasant dream

Jag väcker dig och visar dig

I wake you up and show you

en ond och elek dröm.

A vicious nightmare

Storm i natten! Vind och vatten!

Storm in the Night ! Wind and Water !

Se hur blixtar slår.

See the lightning strikes

Då verkligheten, verkligheten

When reality, when reality

våldsam knackar på.

Violently knocks on your door

Du lever tryggt i hus av glas,

You safely live in a house of glass

du dricker dyrbart vin.

You bib on precious wine

Men tittar ut och kräks ibland

But glance outside and sometimes throw up

då något stör ditt liv.

When someone disturbs your life

Du talar och vi lyssnar.

You talk as we are listening

Du visar och vi ser.

You show as we look on

Dock bruket krackelerar nu

But the mortar now is showing cracks

och putsen faller ner.

And the plaster falls from the wall

Storm i natten...

Storm in the Night...

Din vardag är ej svett och blod,

Your daily bread isn't blood and sweat

du trollar blott med ord.

You bewitch us with your words

Och skriver blott för bildat vän

And merely write for your educated friend

som står vid samma bord.

Who is sharing your own table

Din frihet är att mässa,

To you, preaching means freedom

att orda vitt och brett.

To hold long winding debates

Min frihet att få tala

But my freedom of speech

den du stryper alltför lätt.

You're strangling time and again

Storm i natten...

Storm in the Night..

0 107 0 Administrator

No comments!

Add comment