Translation of the song Svarta Döden artist Ultima Thule

Swedish

Svarta Döden

English translation

Black Death

En viskning vandrar genom stad och by

A whisper wandering through town and willage

Knackar dörr hos hög som låg

Knocking on the doors of high and low

Den har färdats langt och länge nu

It has traveled a long way and a long time now

Med döden i sitt spår

With death in its tracks

Den har smugit fram på stigar

It has stalked along trails

Den har dolt sig uppå skepp

It has hidden upon ships

Och fruktan sår i tanken frö

And fear in the thoughts take seed

Vem skall leva, vem skall dö ?

Who shall live, sho shall die ?

(REF:)

(REF:)

Öde här ar, öde ligger byn

All is deserted, the village is empty

Jord tager åter

Earth takes back

vad folket fått till låns

what the people have borrowed

Här kurar folk i kojorna

Here people huddle in the huts

Här kurar folk i slott

Here people huddle in castles

Och från kyrkor ekar dova slag

And from churches echoes muffled tolls

Sjunger vemod, sjunger sorg

Sing melancholy, sing sorrow

Så höre vi nu klockor,

So now we hear bells

Så höre vi nu larm

So now we hear alarm

Och med ljudet av en sista färd

And with the sound of a last journey

Dras på gator kärror fram

Carts on the streets are drawn

(REF)

(REF)

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Et skepp anlöper bergets hamn

A ship enters the moutnain's harbor

Med pest och lik i lasten

With pestilence and corpses in the cargo bay

Några dött på öppet hav

Some died on the high seas

Och resten dog i land

And the rest died on land

Så kom den där med råttor

So there it came with rats

Så kom den där med stank

So there it came with stench

Och lien sveptes kraftig kring

And the scythe was vigorously swept around

Av döden blek och krank

By death, pale and sick

(REF)(2x)

(REF)(2x)

No comments!

Add comment